I HA i slutten av desember ble det advart mot høy luftforurensing i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad med betydelig risiko for enkelte. Den var merkbar, men hva bestod denne forurensingen av og hvor kom den fra?

Ved uteblitt avis har jeg tidligere spurt om hvordan HA vil kompensere dette, men ikke fått noe svar. Et abonnement er en avtale inngått mellom to parter hvor den ene parten betaler for en bestemt tjeneste fra den andre. Er det mulig å få et svar?

Har HA begynt med en egen tidsregning? Onsdagsavisen i uke 2 kom ut på mandag datert den 10.januar.

Kan vi vente oss flere overraskelser i 2022 bortsett fra at papirutgaven skal bli fyldigere etter at dataangrepet er blitt rettet opp?

Erik Bull-Hansen