Med sorg mottok Fredriksten Artillerie Compagnie budskap om at vårt medlem siden foreningens oppstart Hans Georg Olsen blant venner kjent som «Kelly»har gått bort 78 år gammel. Hans Georg var utdannet børsemaker, ingeniør og befal.

Mange av oss vil nok med glede tenke tilbake på FACs årlige klubbmesterskapet i muskettskyting som han i en årrekke var primus motor for. Som interessert og kompetent innen tekniske disipliner, var Hans Georg fremfor alt en stor ressurs for Fredriksten Artillerie Compagnie når våpenhistorisk utstyr med kyndig hånd skulle produseres eller vedlikeholdes.

Til tross for sykdom bidro han med dette arbeidet helt til nyere tid. Også andre militærhistoriske foreninger har kunnet nyte kunnskapene til Hans Georg på en måte som har satt varige spor. Fra starten var han kanonkommandør i FAC og de senere år var han ofte å finne ved avdelingens feltesse, med aktiviteter som fenget liten og stor.

De siste årene av sitt yrkesliv var Hans Georg prosjektingeniør ved Norske Skog Saugbrugs, og det var ved denne arbeidsplassen jeg fikk gleden av å bli kjent med ham for første gang tidlig på 2000 tallet.

Han var vennlig, stille og forsiktig som person og når han først snakket delte han kunnskaper det var verdt å lytte til.

Etter Hans Georg oppstår et tomrom i Fredriksten Artillerie Compagnie som ikke blir lett å fylle. Våre tanker går nå til Tove og hans sønner med familie som har mistet en kjær ektemann og far.

Fredriksten Artillerie Compagnie lyser fred minnet til Hans Georg Olsen