Med blant andre haldenser Hanne Egenæss Wiig i spissen har det lokale bryggeriet blitt loset trygt gjennom både ølkriger og andre store utfordringer.

Nå har døtrene og deres familier valgt å overlate styringen til andre. Selv tar de plass i baksetet med stor tro på at de har gjort det eneste rette med tanke på framtidig produksjon ved anlegget i Sarpsborg.

Det er en samlet familie som har fattet beslutningen og som følgelig er enige om å la danske Royal Unibrew, som inntil nå har eid 25 prosent av Hansa Borg, få 100 prosent eierandel i selskapet.

Det er det Sarpsborg-baserte og Egenæss kontrollerte Borg Invest som selger alle sine aksjer til nevnte danske drikkevarekonsern. Totalt vil Borg Invests aksjonærer få rundt 2,3 milliarder kroner som oppgjør for salget. Per Egenæss fire døtre og en fettergren er majoritetseiere i Borg Invest. De fem familiegrenene vil bli tilført verdier for 1,4 milliarder kroner som oppgjør. 231 millioner kroner utbetales i kontanter. Resten av beløpet betales med aksjer i Royal Unibrew. Dersom konkurransetilsynet godkjenner handelen med danskene blir de dermed med på den videre ølreisen, men nå kun som passasjerer.

Tøffere konkurranse de siste årene

Tidligere bryggeridirektør Bjørn Strømsæther, som er gift med Per Egenæss nest eldste datter, Toril, kan på vegne av familien fortelle at konkurransen i bransjen har hardnet ytterligere til de siste par årene, og at de mørke skyene over anlegget i Sarpsborg har blitt stadig flere.

– Det er en samlet og enig familie som står bak beslutningen som nå er tatt. Men den er ikke vært fattet uten mye vemod og betydelig ydmykhet. Det handler om 117 år med familiehistorie og en stolt bryggeritradisjon i Sarpsborg. Vi mener likevel at Royal Unibrews overtakelse er den beste løsningen med tanke på framtidig bryggerivirksomhet og arbeidsplasser ved anlegget i Sarpsborg, sier Bjørn Strømsæther til Sarpsborg Arbeiderblad.

Mange utfordringer

På grunn av den stadige økende konkurransen har blant annet administrasjonen i Hansa Borg sett for seg ett produksjonsanlegg for hele Norge. Enten i Bergen eller på Østlandet. Det er flere ting som talte i mot at Sarpsborg ville bli valgt.

– Her er utvidelser vanskelig. Det ville dessuten vært svært krevende å få nødvendige utslippstillatelser for økt ølproduksjon i Sarpsborg. Med Royal Unibrew bak rattet mener vi altså at framtiden for bryggeriet i Sarpsborg ser langt lysere ut.

– Konsernet har blant annet kjøpt opp drikkevareselskapet Solera og ønsker med det å satse stort i Norge. I tillegg til opprettholde nåværende mengde ølbrygging kan anlegget her være godt egnet for produksjon av energidrikker og andre typer softdrinks. Til det er det ikke samme strenge utslippskrav, forklarer Strømsæther.

Har vært på laget i 20 år

Royal Unibrew har hatt en eierandel på 25 prosent i Hansa Borg i 20 år.

– Vi kjenner dem med andre ord godt, og de har også fremmet interesse for våre aksjer på et tidligere tidspunkt og da fått nei. Men det er en tid for alt, og nå er situasjonen annerledes enn bare for få år siden. I 2013 overtok for øvrig det danske konsernet en bryggerivirksomhet i Finland.

– Det dreide seg om ølmerket Lapin Kulta som var eid av familien Hartwall. En familie vi opp gjennom årene har hatt god kontakt med. Overtakelsen der har gått veldig bra. Merket består, det samme gjør bryggeriet i Lahti. Også merkevarene Hansa og Borg skal leve videre. Det samme mener vi bryggeriet i Sarpsborg vil gjøre i langt tid framover, avslutter Strømsæther.