Gå til sidens hovedinnhold

Hallo! Er det noen voksne hjemme?

FRITT ORD

Nå har endelig prisen på skolen på Os blitt frigitt. Og, ja, jeg må innrømme at jeg ble litt sjokkert over det jeg fikk se. Og det regner jeg med at flere ble. For normalt bør jo en skole bli billigere enn to.

Før jeg kommer til tallene ber jeg leserne tenke over følgende:

Halden er en av Norges fattigste bykommuner, med en egen skatteinngang på under 80% av snittet for norske kommuner. Med statlig utjevning ligger vi nå kanskje på 94% av en gjennomsnittlig norsk kommune.

Er man fattig og har lav inntekt må man leve billigere enn andre for å få pengene til å strekke til.

Denne enkle logikken lå i bunnen av all tankegang de årene vi var på Robek, og var grunnen til at vi til slutt kom ut av «fattigregisteret», med en forbedret økonomi år for år. Men nå ser det ut til at det arbeidet som ble gjort over så mange år, for å få et driftsnivå som Halden kan leve med, egentlig var forgjeves.

Prisen for Os 1-10 skole, barne- og ungdomsskole, inkludert allbrukshall med internasjonale mål og basishall, var i 2019 kr. 405,- millioner+moms. Til sammen 506 millioner.

I den planen lå det også en årlig innsparing på 7-8 millioner i driftskostnader ved å ha 1 skole i sentrum istedenfor 2, som i dag. Innsparing stor nok til f. eks. å kunne dekke utgiftene til et nytt 50-meters svømmebasseng.

Det billigste anbudet for nye Os 1-7 skole, ble offentliggjort av AF Gruppen 1.mars. Og hold dere fast:

Prisen for hall, basishall og en ny, men svært gammel 1-7 skole, er nå kr. 616 millioner, inkl. mva. Hele 110 millioner dyrere enn det vi kunne ha fått en ny, moderne og fremtidsrettet 1-10 skole for.

Legger vi så til bortkastede midler ved over 4 år å planlegge Os 1-9 skole på 15 millioner, og 3 år ekstra med 7 millioner i buss og brakkeleie, så er totalprisen oppe i 652 millioner. Da er ikke prisen for prosjekteringen av 1-7 skolen med, men hvis vi anslår den også til 15 mill. er prisen faktisk 667 mill. (Og en inntekt på salg av Rødsberg til boligformål vil ikke kunne komme til fratrekk)

Og så…. når vi nå vet hvor dyrt det er å restaurere et gammelt bygg, kan vi i tillegg legge inn en rehabiliteringskostnad på 250-300 mill.,for Rødsberg. For det kravet vil komme. Da blir samlet pris på over 900 millioner, nærmere 1 milliard, eller ca. 400 millioner mer for å kunne bevare gamle Os.

Det gir dette utgiftsbildet: (Alt ca. tall)

Ikke innsparing ved å ha 1 skole istedenfor 2: 8 millioner

Renter på merkostnaden på 400 millioner (2%) 8 millioner (Summen vil gå ned, men prosentsatsen kan stige)

Avdrag på ekstrakostnaden på 400 millioner over 40 år 10 millioner

-------------------

Sum EKSTRA kostnader PR. ÅR. de neste 40 årene 26 millioner (fallende ned mot 18)

Og 26 millioner i merkostnad må kuttes på skole, helse og kultur, for det er penger kommunen ikke har i dag.

Ved å gå inn for denne enorme utgiftsøkningen, i en tid hvor elevtallet vil synke drastisk og eldrebølgen ruller på for fullt, vil dagens makthavere sette Halden i en slik elendig økonomisk forfatning at vi ikke vil få råd til andre investeringer på mange, mange år. For vi VET at det vil bli mindre inntekter og høyere utgifter i fremtiden.

Så derfor har jeg bare et ønske: at det skal være noen voksne hjemme!

Kommentarer til denne saken