Haldenserne er medlemmer i 197 ulike tros- og livssynssamfunn

Hvert år utbetaler Halden kommune tusenvis av kroner i støtte til ulike tros- og livssynssamfunn. I 2019 var det 197 samfunn som fikk støtte.