Det sier leder i Kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Halden, Jørn Gundersen-Fredriksen.

Skuffet over politikerne

Han er – av flere årsaker – skuffet over politikerne i Halden.

– Vi er mest skuffet over at skolepartiet Høyre stiller seg bak et forslag om å kutte 10,5 millioner kroner i grunnskolen. Men også over at de ikke engang svarer på våre henvendelser om kuttene.

Vi har kontaktet dem pr. e-post, og jeg har også skrevet kommentarer på ordførerens Facebook-side.

Heller ikke han har svart, og det er skuffende. Som kaptein på skuta burde han vel ha og ta et visst ansvar for skuta, sier Gundersen-Fredriksen.

Underskrifter

I forkant av torsdagens kommunestyremøte har KFU satt i gang en underskriftskampanje mot kuttene.

– Vi har sendt ut lister til de ulike foreldreutvalgene og håper alle foreldre vil skrive under.

Disse kuttene rammer ikke bare 3.500 skolebarn i Halden, men også familiene deres, sier Gundersen-Fredriksen.

 

Lystog i gågata

KFU har også invitert alle til et lystog i forkant av kommunestyremøtet, og han håper dette toget vil fylle gågata.

– Det gjør ikke noe om det blir så stort at det også sperrer inngangen til rådhuset, ler han.

– Vi kaller det et lystog fordi vi håper å kunne hjelpe de folkevalgte med å finne penger og løsninger i mørke, legger han til.

Han håper også at mange vil møte opp, selv om det ved mange skoler er juleavslutning denne torsdagen.

Store klasser

Som tidligere omtalt i HA frykter mange at et kutt på 10,5 millioner vil bety at mellom 15–20 årsverk fjernes fra grunnskolen.

Det kan igjen føre til at klasser som i dag teller 14–15 elever kan bli slått sammen til dobbelt så store klasser.

Men med bare en lærer til å undervise.

Står mye på spill

– Det er viktig at folk forstår hvor mye som står på spill og reagerer nå.

Det er barna som er framtida for denne byen, og da må kommunen stille seg sånn at disse barna og foreldrene deres fortsatt vil bo i byen.

Også derfor er det viktig at politikerne kommer på banen og gir klare svar – før folk flytter fra byen.

På samme måte vet jeg at mange foreldre er frustrerte over den usikkerheten som nå blir skapt rundt Halden-skolen. Derfor er det viktig at vi synliggjør denne frustrasjonen og gir klar beskjed, sier han.

 

– Har ingen flere penger å fordele

Ordfører Thor Edquist har ingen løfter å gi foreldrene i forkant av torsdagens møte i kommunestyret.

Samarbeidspartiene Høyre, Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet hadde et felles gruppemøte mandag kveld.

Da HA snakket med Thor Edquist tidligere på dagen, så han ingen muligheter for store endringer i budsjettet.

Må omfordele

– Uten å forskuttere hva dette møtet kom fram til, står det fast at vi ikke har noen flere penger å fordele.

Det er allerede kuttet mye i helse de to siste årene, og jeg kan ikke se at vi kan kutte enda mer på denne sektoren, sier Edquist.

– Dermed står vi tilbake med kultur. Denne sektoren har riktig nok få lovpålagte oppgaver, men med tanke på de kuttene også kultur har gjennomgått, ser jeg små muligheter for å finne noen penger der heller, sier Edquist.

Ønsker kultur

– I tillegg har det vært uttrykt stor tverrpolitisk vilje til å reversere de kuttforslagene som ble lagt fram av rådmannen i kultursektoren.

Så vidt jeg vet har det heller ikke vært noen diskusjoner om dette, sier ordfører Thor Edquist.