Han bor i Tistedal, men er ifølge seg selv oftere i Romania enn han er i nabobyen Sarpsborg.

Tom Andreassen i Hand 2 Hand (H2H) brenner for organisasjonen han startet i 2000 for å kunne hjelpe barn og unge i Romania.

– Vi støtter fire barnehjem og seks fattige familier. Noe av det viktigste vi gjør, er å sørge for at vi har nok engasjerte folk til at alle barna føler de blir sett, hørt og rørt ved, forteller han.

Trenger voksne med tid

Praksisen strider delvis imot den anerkjente behovspyramiden til Maslow.

Den mener at fysiske behov som vann, mat, tak over hodet, søvn og fysisk bevegelse er aller viktigst.

Deretter følger sikkerhet, opplevelse av trygghet, stabilitet og beskyttelse.

Sosiale behov for fellesskap, kjærlighet og vennskap er det tredje viktigste behovet.

– Det er så klart viktig å ha et sted å bo, men det har alle disse barna. Det de først og fremst mangler, er voksenpersoner som har tid til dem, og som ser, hører og rører dem, forklarer Andreassen.

Fulle kofferter

Det betyr ikke at Hand 2 Hand ikke tar med seg utstyr til de fattige familiene og barnehjemsbarna.

– Noen av dem bor i skjeve hus med leirgulv, og mange har knapt nok penger til mat. Jeg har koffertene fulle av ting hver gang jeg reiser nedover. Vi har også en del pågående småprosjekter med skoler i fattige områder, og de har stort behov for kladdebøker, skrivesaker, leker og annet utstyr, sier initiativtakeren.

Stor giverglede

Tingene som tas med nedover, får Andreassen tak i her hjemme.

Carporten hjemme i Tistedal fylles jevnlig opp av folk som vet at H2H trenger gjenstander til barn og unge.

– Det er mange som gir til oss, og det setter jeg pris på. Det er aldri noe problem å få fylt opp kofferter og andre sendinger til Romania, forteller Andreassen.

De tingene han ikke får med selv, frakter han til Ed. Derfra blir det sendt videre til dem som trenger.

Romania gjorde inntrykk

Gjennom 13 år har Tom Andreassen bygd organisasjonen H2H i Norge og i Romania.

Det begynte for snart 33 år siden da haldenseren var utsatt for en trafikkulykke. Han fikk nakkeproblemer og kunne ikke gå tilbake til jobben som fotograf. I stedet fikk han jobb i Norsk Nødhjelp i Sarpsborg mange år senere, og det første landet han dro til, var Romania.

– Jeg ble etter hvert daglig leder i Norsk Nødhjelp og besøkte mange land. Det var utrolig mye reising og jobbing, og til slutt ga jeg meg. Fikk jobb i barnevernet. Men jeg klarte ikke glemme barna i Romania. Opplevelsene der hadde gjort inntrykk, forteller Andreassen.

«Smil er smittsomt»

Han ønsket å gjøre en innsats på frivillig basis, og i september 2000 var H2H en realitet.

– Jeg hadde kontakter fra tida i Norsk Nødhjelp som gjorde H2H mulig. I dag er jeg mest der nede for å følge opp og representere H2H. Vi har mange engasjerte folk som jobber frivillig for oss. H2Hs voluntary hands er en selvgående underorganisasjon bestående av folk i Romania som ønsker å hjelpe fattige i sitt eget land. De har 240 medlemmer. Vår nyeste kampanje heter «Smil er smittsomt». Målet er å gi barna smilet tilbake. Vi vil vise at man med enkle grep kan skape positivitet i eget og andres liv. Det handler om å bry seg, forklarer Andreassen.

Fortsetter å hjelpe

H2H har vekket stor oppmerksomhet i Romania. Haldenseren inviteres ofte av mediene der nede for å prate om organisasjonen sin.

– Vi er økonomisk små både i Romania og Norge, men holdningsskapende store, forklarer han.

Veien videre for H2H er å utvikle organisasjonen til å drive ettervern. I løpet av 13 har de første barna rukket å bli ungdommer med andre behov og ønsker.

– Vi gir ikke slipp på dem, men hjelper dem til å kunne stå på egne ben. Dette er barn med en brutal barndom. Drømmen er å kunne gi dem en god start på voksenlivet, avslutter Tom Andreassen.