– Jeg har alltid vært nysgjerrig på det jeg ser rundt meg, på landskapet og på hvordan ting henger sammen. På hva som har påvirket og formet vår kultur, forklarer den lokalhistorisk interesserte iddingen.

Han beskriver kultur som møter mellom mennesker, og hans egen hjemkommune har en særlig interessant historie og kultur å vise til.

– Vi bor i et grenseområde hvor påvirkningen over grensen har vært stor. Historien til Idd og Halden er utrolig spennende, utdyper Bakke.

Dedikert leder

Han er oppvokst i Buerkroken og flyttet ikke så langt da han skulle etablere seg.

I dag er han bonde og driver gården han bor på, men det går ikke en dag uten at han i det minste tenker på Idd og Enningdalen historielag og gjøremål i tilknytning til vervet som leder.

– Ledervervet er en kontinuerlig prosess med mye tankevirksomhet. Og så blir det mange e-poster, telefoner og møter. Etter mange år som leder, har jeg begynt å tenke på at det snart er på tide med en rullering. Men jeg skal ikke gi meg i laget, sier Bakke.

Historie til alle

Idd og Enningdalen er en ideell forening basert på ildsjeler som Jens Bakke.

Han ble medlem som 18-åring og har de siste 15 årene av de totalt 25 medlemsårene vært først sekretær og senere leder i laget.

– Mange av våre over 600 medlemmer er aktive og engasjert i virksomheten. Og nettopp aktivisering og inkludering av de rundt oss uavhengig om de er medlemmer eller ikke, er en stor utfordring. De fleste møtene våre er åpne for alle, og det er en bevisst holdning fra oss for å skape bredere engasjement samt økt rekruttering, mener Bakke.

Fra byen til bygda

– Dersom man prioriterer det sosiale og hyggelige, kommer engasjementet og deltakelsen av seg selv. Man må få folk interessert, vekke lidenskapen, forklarer han.

Jens Bakke gleder seg over at historielaget trekker byfolk ut på bygda.

– Ja, det syns jeg er moro. Befolkningstyngden på Idd er i retning Halden mens vi har vår base på Prestebakke. Da er det stas at arrangement som for eksempel sensommerstevnet, trekker både turister, hyttefolk og byfolk, fastslår han.

Eiendomsforvalter

Basen på Prestebakke består av bygdetunet ved Prestebakke kirke.

Hovedbygningen Gamle Prestebakke med hage kom i lagets eie i januar 1998, i 2004 kjøpte de ”Annestua”, og i 2007 overtok historielaget tunet med uthus.

Seneste tilskudd på eiendomssiden er en leieavtale laget har inngått med ROM eiendom om bruk av gamle Prestebakke stasjon.

– Vi er også med på en budrunde for å få kjøpt det gamle landhandleriet i bygda, men den situasjonen er ikke avklart enda, forteller Bakke.

Vil bevare

Historielaget i Idd og Enningdalen er ikke alene om å nyte godt av engasjementet til Jens Bakke.

– Fortidsminneforeningen i Østfold med Svein Norheim og meg jobber nå med å registrere gamle og fredede hus i Halden og Østfold. Halden har en stor jobb å gjøre hvis vi skal ta vare på alle de estetiske verdiene vi har. Vi er på langt nær så flinke som vi tror, konstaterer den historieinteresserte ildsjelen.