Gå til sidens hovedinnhold

Arvelig belastet ildsjel

Artikkelen er over 8 år gammel

– I familien vår er det tradisjon at damene engasjerer seg, sier leder i Halden Cykleklub, Heidi Stenbock-Haakestad. STEMME PÅ HEIDI: Send HARILDSJEL 1 til 2005 eller bruk kupong i HAs papirutgave.

Hun er læ­rer på Røds­berg ung­doms­sko­le, in­struk­tør på Spenst, har hus og fa­mi­lie samt le­der-, arrangement- og tre­ner­an­svar i Hal­den Cykleklub.

Hun er ansvarlig for utvikling av trenerkurs i Nor­ges Cyk­le­for­bund, og nå er hun i gang med Topp­tre­ner 1-ut­dan­nel­se ved Norges idrettshøgskole.

– Jeg er opp­dratt til å være med på ting, hjel­pe til og en­ga­sje­re meg, for­tel­ler Sten­bock-Haa­ke­stad.

Multitasking

Med en mor som var le­der i Hal­den Id­retts­lag, og en svi­ger­mor som var en­ga­sjert i Haldens Svømmeklub, er det kan­skje ikke så rart at Hei­di Sten­bock-Haa­ke­stad også bru­ker mye tid og ener­gi i en av by­ens sports­for­en­in­ger.

– Jeg har vært med i Hal­den Cykleklub i 12 år. Først fem år som ung­doms­le­der, og de sis­te sju åre­ne som le­der, for­tel­ler hun.

Mens hun pra­ter, la­ger hun lunsj, ryd­der kjøk­ken­ben­ken, ko­ker kaf­fe, smi­ler, ler og byr på seg selv.

– Jeg pra­ter både på inn­over- og ut­over­pust, sier hun lat­ter­mild.

Glad finalist

For­an­led­nin­gen til in­ter­vju­et med den svært trav­le, all­tid bli­de og vel­dig en­ga­sjer­te da­men er at hun er en av fem no­mi­ner­te hal­den­se­re til «Årets ild­sjel»-pris.

– Så utro­lig hyg­ge­lig. Tu­sen takk, sa hun gle­des­strå­len­de da HA ring­te for å med­de­le be­skje­den.

Det er i for­bin­del­se med Haldengallaen som ar­ran­ge­res 26. ja­nu­ar nes­te år, at ild­sjel­pri­sen skal de­les ut.

Fram til nytt­år presenteres fi­na­lis­te­ne i HA, og Hei­di Sten­bock-Haa­ke­stad er først ut.

Bretter opp ermene

– Det å dri­ve Hal­den Cykleklub er ikke noe one wo­man-show, alt­så, un­der­stre­ker le­de­ren.

– Vi er mange ulike personer i klubben, og det er bra, for vi utfyller hverandre godt. Jeg er veldig opptatt av å finne personer som jeg er kompatibel med. Selv om det sikkert kan være frustrerende for dem som er min rake motsetning, fungerer det, sier hun og smiler.

– Jeg er en høyt og lavt-person som bretter opp armene og tar i et tak. Får ting til å skje. Så er det andre som er mye bedre enn meg til å få ting ned på papiret, forklarer hun med et smil om munnen.

– Det er viktig at vi har aksept og respekt for hverandres ulike sider og spiller hverandre gode. Vi trenger hverandre, fortsetter hun.

Fortsatt ressursperson

I februar er det årsmøte i Halden Cykleklub. Da stiller ikke Heidi til gjenvalg som leder.

–Det er ingen dramatikk bak det. Klubben trenger en leder som jobber mer strategisk blant annet når det gjelder økonomi. Dessuten kan det være greit med nytt blod i lederrollen. Og det betyr så absolutt ikke at jeg blir borte fra klubben. Jeg vil gjerne være en ressursperson og kommer til å påta meg blant annet mer treneransvar. Det gjelder særlig på ungdomssida i klubben, forteller Stenbock-Haakestad.

– Samtididg er det viktig at den nye lederen får rom til å gjøre det på sin måte slik jeg fikk for sju år siden, understreker hun.

Stenbock-Haakestad fortsetter også som arrangementsansvarlig i byens sykleklubb.

Neste år venter Norgescup-avslutning for landevei samt at Halden Cykleklub har blitt forespurt om Tour of Norway.