Haldenelevene har rett til å gå på skole – hver dag

ENDELIG SKOLE: Som Naomi Holt (11) sa til HA for noen uker siden: endelig skole igjen. Det sier også kommunestyrerepresentant Håvard Tafjord (h), som oppfordrer byens ordfører til å igangsette et arbeid for å sikre en plan for heldagsskole for alle barn.

ENDELIG SKOLE: Som Naomi Holt (11) sa til HA for noen uker siden: endelig skole igjen. Det sier også kommunestyrerepresentant Håvard Tafjord (h), som oppfordrer byens ordfører til å igangsette et arbeid for å sikre en plan for heldagsskole for alle barn. Foto:

Av
DEL

Meninger12. mars stengte skolene i Norge sine lokaler for elevene for å stanse spredningen av koronaviruset. Dette var ifølge statsminister Erna Solberg en del av det hun omtalte som de mest inngripende tiltakene som er blitt satt inn i fredstid. Heldigvis har virkemidlene fungert som planlagt og vi har derfor nå lite smitte i samfunnet. Skolene er, etter to måneder med hjemmeskole, åpnet igjen med smittevernregler som skal ivareta barnas sikkerhet.

Jeg var derfor, både som far til barn i både barne- og ungdomsskolen og som politiker i Halden, svært glad for at helsemyndighetene mente at det igjen var trygt å sende barna våre på skolen igjen. Skolen er et sted for læring, og det er viktig at barna våre får den skolegangen de har krav på. Hjemmeskole med Teams og It´s Learning var et godt alternativ når man ikke kunne møtes fysisk. Men det er ikke like godt som ordinær skole hvor elevene har tilgang til sine trygge og gode lærere i klasserommet.

Hjemmeskole er heller ikke like godt som kunne møte fysisk opp på skolen hvor de kan møte sine klassekamerater, leke eller prate og spille ball. For mange elever er skolen den fremste, eller kanskje den eneste sosiale arenaen de har. Det er ikke lenge til sommerferien og det er derfor viktig at alle elever får mulighet til å ha så mye sosial omgang før de igjen skal ha en to måneder lang pause fra skolen. For noen blir det en ny pause fra et sosialt liv. Koronaviruset er farlig og vi skal ta alle rådene som kommer fra helsemyndighetene på det aller største alvor. Men vi må også evne å løfte blikket og se at samfunnet vårt også byr på andre utfordringer. Barn og unges psykiske helse er også viktig og vi må derfor nå også sette inn tiltak som hindrer at vi får en økning på dette området.

Det bekymrer meg derfor at vi her i Halden kommune ikke har klart å finne løsninger for skolen som innebærer at elevene kan møte opp på skolen hver dag eller ha fulle dager. Det må være flere lokaler som kan tas i bruk til undervisning, som gymsaler eller utearealer. Undervisningsminister Guri Melby sa på Dagsrevyen 21. mai at kommunene ville få dekket kostnader til leie av ekstra lokaler til skolene dersom det er nødvendig. Videre uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad i samme sending at han mente at mange kommuner tolker smittevernreglene for strengt, og at det på de aller fleste skoler nå ville være mulig å drive tilnærmet ordinær skolevirksomhet. Da er det ikke lenger godt nok med deltidsskole for våre barn her i Halden!

Jeg vil oppfordre ordfører Anne-Kari Holm til umiddelbart å igangsette et arbeid for å sikre en plan for heldagsskole for alle barn og at alle skolene for tilstrekkelig med lokaler. Her gjelder å se de mulighetene man har i denne store kommunen vår. Vi har mange lokaler som kan være midlertidig skole. Vi har en skole som står tom i Os allé, kanskje det er mulig å bruke den midlertidig frem til sommeren? Vær litt kreativ, så går dette helt fint.

Alle barn har rett til å gå på skole – og nå ligger forholdene igjen til rette for det!

Artikkeltags