Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar til Arne Helgestad

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I HA,s Fritt Ord 28/8 har Arne Helgestad følgende kraftsalve: «Det politiske regnskapet etter seks år med makta er dessverre at vi har EN ORDFØRER I HALDEN SOM IKKE ER Å STOLE PÅ OG SOM HAR SVIKTET SIN ROLLE SOM ORDFØRER FOR ALLE...».

Som vanlig i politiske innspill fra opposisjonen og engasjerte velgere i Halden er kritikk i HA  ofte preget av lettvinte henvisninger til saker og knapt halvkvedede viser om eksisterende dokumentasjon, som her hvor det refereres til «...mine varslingsbrev av 8. og 22. juni...» uten engang å antyde hva saken dreier seg om! Videre: «Det handler om helt klare verdivalg til beste for «ALLE SOM IKKE HAR NOE Å SKJULE. Da er det alltid uakseptabelt med usannheter, manipulasjon og det som er beskrevet som dokumentfalsk». Dette er da voldsomme utsagn!

Som jeg har sagt til lokalpolitikere gjentatte ganger: Dette kunne Helgestad ha sendt til Edquist pr. post! Han ville muligens ha funnet en sammenheng i innholdet. Men ettersom Helgestad valgte å presentere sitt angrep gjennom HA, må han ha hatt oss velgere som mål, og han burde vite at enkeltpersoners kjennskap til sakene ikke er tilstrekkelig til å vurdere innholdet i hans innlegg. Det skulle vel ikke være med hensikt? Her vil han hos flertallet av lesere skape et ensidig negativt inntrykk!

Kritikk er nyttig, men den må foreligge i klartekst, være opplysende og relevant!

Hva angår «varslingssaken» som nevnes spesielt, er det sikkert mange, som undertegnede, som synes samtlige impliserte håndterte saken klønete. Alternativet til utbetalingene var fortjente lønnstillegg, slik at økonomien på sikt kanskje ville tjene på det? NAV redegjorde for det formelt riktige, styret/ ordføreren tok det ad notam for fremtidig praksis. Storm i vannglass? Saken minner mer om klønete håndtering enn en «varslingssak».

Thor Edquist påtok seg en uhyre vanskelig jobb da han ble ordfører etter en AP-periode som som satte dype spor i Halden-samfunnet. Det må faktisk gjentas til det kjedsommelige: Økonomien var uten kontroll og administrasjonen var satt på sidelinjen av AP-politikere som ikke klarte å styre organisasjonen. Resultat: Halden ble satt under administrasjon av fylkesmannen og ble pålagt å redusere sine kostnader og budsjettere dekning av de akkumulerte underskuddene.

Dette arbeidet har gått bra, og man kan nå ane lys i enden av tunnelen. Men det krever disiplin med respekt for budsjetter og organisasjon. Det faktum at både politikere og forskjellige interesse-organisasjoner i ny og ne later som om vi har frie hender til å gjøre hva vi vil, kan ikke posisjonen/ordføreren ta hensyn til. Til dette kreves en sterk og uredd posisjon med ordføreren i spissen. Klart at det vil bli kritikk av posisjonens håndtering av enkelte saker. Men jeg håper at Haldens befolkning ikke overser det faktum at det ikke finnes noen opposisjon i Halden i dag  med t troverdighet til å styre byen. Vi har all grunn til å berømme og være takknemlige for den innsatsen posisjonspartiene og ordføreren har gjort hittil. Hard lut måtte til, ingen dans på roser, men det virker! Thor Edquist er rett mann på jobben i en slik situasjon. Hvordan han ville oppfattes i «normale» tider i rollen som ordfører, vet vi ikke. Men siden 2011 har han utvist den nødvendige fasthet hos en leder i krisesituasjoner.

Kommentarer til denne saken