Os, klimaregnskap og kulturminner

Johan Johansen

Johan Johansen Foto:

Av
DEL

FRITT ORDHalden kommune har de siste årene vedtatt flere byggeprosjekt hvor klimaregnskapet har kommet godt ut. Storsenteret, Fayegården og rådhus er eksempler på bygg som er eller skal pusses opp for eksisterende eller ny virksomhet. Kongeveien skole og Bergheim er eksempler på nybygg med klimavennligere byggematerialer. Det som undrer oss, i Miljøpartiet De Grønne, er hva som skjedde med Os prosjektet.

Klimaregnskap er at man i et prosjekt beregner klimagassutslipp. Dette gjelder det totale klimagassutslippet og inkluderer rivning, grunnarbeid, nybygg og utslipp i løpet av bygningens estimerte livsløp. Det er viktig at alle større byggeprosjekt lager et klimaregnskap tidlig i planleggingsfasen. Når det skjer blir det synlig om gjenbruk og oppgradering av eksisterende bygningsmasse har mindre klimagassutslipp enn å bygge nytt. Fayegården, rådhuset og Storsenteret er 3 gode eksempler på bygg hvor et klimaregnskap vil vise at oppussing fører til vesentlige mindre klimagassutslipp enn å rive og bygge nytt. Som en bonus er det billigere i tillegg.

Halden kommune jobber med å lage en klimaplan og det er vi i Miljøpartiet De Grønne veldig glad for. Ett enstemmig kommunestyret sa i desember at de ønsker at klimaregnskap skal være med i arbeidet med klimaplanen. Med tanke på at 2/3 av alt avfall er knyttet til rivning og nybygg vil en klimaplan uten klimaregnskap unnlate å omtale et tema det er knyttet store klimagassutslipp til. Samtidig har planarbeidet med Os prosjektet foregått i 4 år uten at det er utarbeidet et klimaregnskap. Klimagassutslippene knyttet til rivning og bort kjøring av massen vil bli svært store. I tillegg må det brukes nye materialer i et nytt bygg. En oppgradering av den gamle skolebygningen vil ha et mye mindre klimagassutslipp. Med tanke på at miljø er 1 av 5 satsingsområder for kommunen kan ikke et så stort prosjekt planlegges uten et klimaregnskap. Da satser man ikke på klima eller miljø.

I tillegg er det slik at det svært grundige arbeidet som har foregått heller ikke har vurdert byggenes verneverdi. Dette er betenkelig med tanke på at Halden er stolt av å ha en by med mange eldre signalbygg. Er det slik at posisjonen ikke ønsker å vurdere verneverdien av bygg tørr jeg ikke tenke på hva som vil skje med Rødsberg ungdomsskole og biblioteket. Der vil det i nær fremtid også bli en vurdering knyttet til fremtidig bruk enten av det offentlig eller det private.

Miljøpartiet De Grønne har hele tiden støttet Os prosjektet, men vi kan ikke støtte vedtaket som er gjort med tanke på at verken klimaregnskap eller verneverdi er med i vurderingen. Vi er sikre på at gamle Os skole ville blitt bevart om dette var en del av vurderingen. Samtidig får man inntrykk av at posisjonen er for klima og miljø så lenge det ikke koster noe, de er veldig positive når det er penger å spare eller tjene på det. Det miljøet trenger er politikere som ønsker å gjennomføre en helhetlig miljøpolitikk. Det har dessverre Halden få av i dag.   

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags