Som kjent er det flere partier som styrer byen vår nå, og det er disse som har ansvaret for beslutninger som tas.

I saken om Halden Turist er fakta følgende;

De styrende partiene i byen hadde ikke lagt inn noe ekstra penger til Halden Turist i årets budsjett. Dette til tross for at de var godt kjent med utfordringer med økonomien.

Senest i desember 2020 ble det bevilget penger til Halden Turist så de skulle klare seg.

Da ble det også sagt at Kommunedirektøren skulle jobbe videre med en fremtidig løsning,og se på organisering av oppgavene.

Da saken kom opp i Hovedutvalg for teknisk i januar i 2022, var meldingen fra Høyre helt klar:

Vi sa vi hadde dårlig magefølelse med denne saken og var ikke fornøyd med forslag til løsning. Vi var meget bekymret for markedsføring av byen og mener dette er utrolig viktig.

Samtidig har Kommunedirektøren jobbet etter sine fullmakter og tidligere vedtak.

SP hadde i dette møtet et forslag om en tilleggsbevilgning. Vi spurte om hvor pengene skulle komme fra, og sa vi gjerne skulle være med på dette om det kom et forslag til inndekning.

Det hadde de ikke, og vi mente vi ikke kunne bevilge penger utenfor rammene bare en drøy måned etter budsjettet for 2022 var vedtatt.

De styrende partiene var heller ikke enige; AP ville ikke bevilge en eneste krone ekstra.

Ved behandling av saken i Formannskapet den 10. februar hadde også SP snudd. Det holdt uansett ikke med de pengene de foreslo i Hovedutvalget.

Halden Turist må ha 1,6 millioner og SP hadde ikke funnet inndekning. Så både SP og AP stemte for Kommunedirektørens forslag om å sette tjenesten ut på anbud.

For øvrig sitter ordfører Anne Kari Holm i styret i Halden Turist, mens Varaordfører Linn Laupsa er vara-representant. De skulle således være godt informert om økonomien og beslutningen som ville komme. Halden Turist har vært helt klar på at de må ha mer penger for å drive videre. Skribent Sverre Stang har også gjennom mange år vist engasjement rundt Halden Turist, og er fast møtende vararepresentant for SP i Kommunestyret. Han burde således også være godt kjent med fakta.

Høyre mener dagens situasjon ikke er god; vi vet ikke hvordan oppgavene Halden Turist har hatt ansvaret for skal utføres, hverken på kort eller lang sikt. Samtidig må vi nå se fremover og tenke nytt.

Det er mange veldig dyktige aktører innen byens reiselivs-aktører og annet næringsliv. Det skjer store arrangementer og mange jobber med markedsføring av byen. Kommunen må også ha en viktig rolle i dette. Kreftene må forenes, og vi må jobbe sammen for å få til dette!

Ansvaret for dagens situasjon med Halden Turist ligger ene og alene på dagens posisjon med AP og SP i spissen.

Vi i Høyre kan love at vi skal jobbe aktivt for å satse ytterligere på markedsføring av Halden. Men først må velgerne bestemme hvem som skal styre byen, og vi i Høyre kan love en ny kurs i byen etter kommunevalget i september 2023!

Ragnhild Løchen,
kommunestyrerepresentant Halden Høyre og medlem Hovedutvalg Teknisk