– Jeg ble forespurt om jeg ville stille som 1. nestlede, som også er politisk nestleder, forteller Dahl.

Etter en grundig vurdering, takket Dahl – tidligere ordfører i Halden kommune – ja.

– Jeg synes det var en tillitserklæring i og bli spurt om å ta en slik viktig rolle. Etter en nøye vurdering og drøfting med sentrale personer i partiet om hvilken kurs vi nå skal jobbe, for slik at vi får en vekst og utvikling av partiet videre.

Dahl forteller til HA at det var et godt landsmøte, hvor delegatene så framove.

– Vi vil bli et parti som flere vil stemme på i det kommende valget i 2023. Pensjonistpartiet skal være alle innbyggernes parti og vi vil jobbe for vekst i alle de kommunene vi allerede er aktive og opprettelse av nye lokallag, sier Dahl.

Og fortsetter:

– Det har blitt lagt merke til den jobben vi har gjort her i Halden og våre dyktige tillitsvalgte fikk anerkjennelse for resultatet som er som er oppnådd lokalt. Nå ser jeg fram mot spennende nye oppgaver i tiden framover. Jeg er glad det er mange dyktige og erfarne tillitsvalgte i Pensjonistpartiet som jeg gleder meg til å jobbe sammen med.

Landsmøtet i Pensjonistpartiet valgte dette styret:

Leder: Kurt Heggernes, Vestland
1. nestleder/politisk nestleder Per Kristian Dahl, Viken
2. nestleder Ida Mellesdal, Innlandet.
Kasserer Anne Grethe Torstensen, Trøndelag.
Styremedlemmer, Britt Hege Monsen Vestli, Viken, Harriet Lindseth, Agder. Ove Ellefsen, Rogaland