Sorenskriveren mener domstolene er underfinansiert: - En vanskelig budsjettsituasjon for Halden tingrett

Sorenskriver i Halden tingrett, Arnfinn Agnalt, beskriver budsjettsituasjonen for domstolene i Norge, deriblant Halden tingrett, som svært vanskelig.

Artikkeltags