Halden Taxi bidrar med millioner i skattekassa

BIDRAGSYTER: Et nylig framlagt samfunnsregnskap viser at Halden taxi bidrar med en verdiskapning på 22,8 millioner og 13,6 millioner i skattekroner, indirekte og direkte. Dette er tall daglig leder Bent Skogli er svært tilfreds med.

BIDRAGSYTER: Et nylig framlagt samfunnsregnskap viser at Halden taxi bidrar med en verdiskapning på 22,8 millioner og 13,6 millioner i skattekroner, indirekte og direkte. Dette er tall daglig leder Bent Skogli er svært tilfreds med. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ny Analyse har laget samfunnsregnskap for Halden Taxi.

DEL

Det er Ny Analyse AS, som har laget samfunnsregnskapet på vegne av drosjenæringen. De har sett på fire drosjesentraler i Norge. En av dem er Halden taxi.

– Ny Analyse er brukt fordi det er et nøytralt byrå, som også brukes av det offentlige, sier Bent Skogli.

Samfunnsregnskapet kommer som et svar på framveksten av Über, Lyft og andre tilsvarende selskaper som omfattes av uttrykket delingsøkonomi.

13,6 millioner

– Samfunnsregnskapet viser at vi i Halden Taxi bidrar med 13,6 millioner skattekroner i Halden. Det er det som er delingsøkonomi, i motsetning til andre selskaper som blir kalt for delingsøkonomi.

– Über betaler ikke skatt, moms eller avgifter. Sjåførene betaler 20–25 prosent av omsetningen til et selskap i Nederland, som igjen er registrert i et skatteparadis, kommenterer Skogli.

Han sier at Halden taxi er klare til å konkurrere med hvem som helst, men at det må være på like vilkår.

Første gang

Han er også forundret over at politikere som er med å vedta masse regler for drosjenæringen, som for eksempel vandelsattest og alkolås i bilene, samtidig hyller selskaper som Über, som ikke må forholde seg til noen slike krav.

Det er første gang det har blitt laget et slik spesifikt samfunnsregnskap for Halden Taxi. Skogli synes tallene er svært interessante.

– Det gjør det jo litt morsommere å betale skatt, når vi ser hva vi i fellesskap bidrar med.

SKATTEKRONER: Det er vi som har delingsøkonomi, ikke de som er registrert i skatteparadiser, understreker Bent Skogli.

SKATTEKRONER: Det er vi som har delingsøkonomi, ikke de som er registrert i skatteparadiser, understreker Bent Skogli.

Tallenes tale

De faktiske tallene for 2014 viser at Halden taxi omsatte for 33 millioner kroner. Det førte til 11,4 millioner i skatter og avgifter.

De kjøpte varer og tjenester for 13,5 millioner, noe som sikrer sju årsverk hos underleverandører.

Det igjen fører til 2,2 millioner kroner i skatt, slik at totale skatteinntekter generert fra Halden taxi blir 13, 6 millioner. Ny Analyse sier at dette bidrar med en verdiskapning på 22,8 millioner kroner.

Samfunnsansvar

– Dette kan finansiere 21 årsverk for lærere eller 27 sykepleiere. Eventuelt 91 kommunale barnehageplasser. Det betyr ikke at jeg mener det er vi som lønner lærere og sykepleiere i Halden, men det er referansepunkter som Ny Analyse bruker for å synliggjøre betydningen av hva vi bidrar med, forklarer Skogli.

Han presiserer at drosjenæringen sørger for at det er offentlig transport tilgjengelig 24 timer i døgnet, også når tante Olga må på legevakta klokka tre om natta.

– Et slikt samfunnsansvar har ikke de som driver med delingsøkonomi, understreker Skogli.

Facebookgrupper tar kunder

Han sier at det ikke er noe stort problem i Halden, men det er mange Facebookgrupper som tar kunder.

Skogli sier han også er klar over ryktet om at det tidligere var mye svart drosjekjøring.

– Men det er lenge siden den store skattesaken i Oslo. Det var på 90-tallet og jeg kan garantere at det ikke er svart kjøring i Halden. Vi har full kontroll, avslutter Bent Skogli.

Halden taxi, en suksesshistorie

Halden taxi er kjent for å være en av de mest veldrevne i landet, ifølge sjefen sjøl.

– Vi får besøk fra hele Norge. Av folk som kommer for å se hvordan vi gjør det her, forteller Bent Skogli, mens han viser oss rundt på den flotte sentralen på Sørlifeltet.

Han forteller at Halden taxi sysselsetter 52 årsverk.

– Men det er langt flere personer. Til sammen så er det rett over hundre personer som har Halden Taxi som sin arbeidsgiver, forteller han.

Det inkluderer selvsagt også alle sjåførene. Det er cirka 30 som jobber med taxi på heltid i Halden.

Eget regnskapskontor

– Men vi driver ikke bare med taxivirksomhet. Vi har også et eget regnskapskontor og vi fører regnskapene for flere bedrifter, ikke bare drosjene, forteller Skogli.

Han sier at 1995 markerer et tydelig skille for drosjenæringen i Halden.

– Da bestemte vi oss for å bli profesjonelle og dannet et AS. Halden Taxi var blakke, så alle løyvehaverne måtte gå inn med 5.000 kroner hver i aksjekapital. Disse aksjene er i dag verdt 400.000 kroner, så det har vært litt av en verdiøkning. Det har også vært utbetalt gode utbytter, forteller Skogli.

Gode tall

Halden taxi har generalforsamling i kveld. Tallene i samfunnsregnskapet baserer seg på 2014, men 2015 har også vært et godt år.

– Så vi vil bidra positivt i Halden-samfunnet også i år. Vi har et overskudd på godt over to millioner kroner, røper Skogli.

Halden taxi er svært opptatt av Halden og omdømmebygging.

– Vi er for eksempel involvert i svært mange idrettslag. Både via avtaler og med rene penger. Alle russebiler som spør oss får reklame. Og så har jo Halden taxi sin ferieklubb, med tur til Liseberg blitt en kjær tradisjon, sier Bent Skogli.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags