Halden kommune har de siste to årene mistet moment fra de åtte foregående årene. Tiden på ROBEK lærte oss at kommunen må driftes for de midlene man har, planlegge for fremtiden og gjøre harde prioriteringer. Og at det må settes av midler til enda tøffere tider, for vi vet at vi vil gå tøffere tider i møte.

Andelen eldre som trenger tjenester fra kommunen blir større og det gjør utgiftene til eldreomsorgen også. Samtidig har den gode befolkningsveksten som Halden har opplevd de siste tretti årene stanset opp.

Nye innbyggere bringer med seg økte overføringer fra staten til kommunen – og de bidrar med skatt og økt aktivitet i arbeids- og næringsliv. Prognosene viser også at vi får færre elever og barn i barnehagene. Vi vil om ganske få år ha ledige plasser som tilsvarer minst to av skolene våre.

Vi har selvsagt flere utfordringer enn dette. Men stagnert befolkningsvekst i kombinasjon med en økende andel eldre som ikke er i arbeid, en skole- og barnehagesektor som ikke tilpasses en betydelig reduksjon i antall barn samtidig som det ikke flytter nye folk i arbeidsdyktig alder til kommunen, det er en god oppskrift på fremtidig armod i kommunen vi bor i.

Det finnes ingen «quick-fix» på de store utfordringene Halden står overfor, de kan ikke løses i noe partis budsjett for 2022. Men det må lages politikk for fremtidens Halden nå.

Vi må planlegge for hvordan vi skal bruke våre felles penger klokt. Da blir det nok penger til både eldreomsorg, skole og alle de andre tjenestene man har krav på eller forventer av en kommune i dag. Ellers vil ikke bare folk slutte å flytte hit, men folk vil også flytte herfra.

Posisjonen, de som bestemmer i kommunen, må ta ansvar for dette mens de sitter i posisjon. Det holder ikke, som Arbeiderpartiets gruppeleder uttalte til HA, å håpe på ekstra penger fra Støre-regjeringen.

Det er Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene som styrer Halden nå og som har ansvar for å levere Halden i enda bedre stand enn de overtok den fra forrige posisjon til neste valg.

Hittil mislykkes posisjonen i dette.

De er nødt til å begynne å drive politikk, gjøre prioriteringer og finne bedre løsninger som vi har råd til nå og i fremtiden. Så langt har posisjonen ikke tatt innover seg at de har dette ansvaret på vegne av oss haldensere. De har ikke gjennomført noen strukturelle endringer som forbereder Halden for fremtiden.

Slik jeg ser det, kommer vi ikke utenom at vi må vurdere hvilke skoler og barnehager vi har råd til å beholde i fremtiden når vi ikke har barn nok til å fylle alle opp. Det blir rett og slett for dyrt. Det er sikkert ikke populært å foreslå dette, men det er ansvarlig, nødvendig og gjør at vi i fremtiden har råd til å gi barna våre en god skole med nok lærere og bidra til at vi har mer penger til eldreomsorg.

Inntektene kan vi politikere påvirke på to måter, enten ved å endre eiendomsskatten eller ved å legge til rette for befolkningsvekst og næringsvirksomhet.

Jeg mener at vi skal jobbe for en lavere eiendomsskatt og fokusere på å gjøre Halden mer attraktiv slik at vi blir flere. Noen av de viktigste faktorene for å få flere innbyggere til Halden er å kunne tilby et variert arbeidsliv, attraktive boliger og gode skoler til barna. Enkelt sagt; blir vi flere haldensere som betaler skatt får vi råd til flere og bedre tjenester.

Vi vet at det står utbyggere klare til å bygge ut flere boligfelt som er i samsvar med dagens arealplan som ikke får bygge fordi posisjonen vil vedta en ny arealplan som ingen vet når kan sluttbehandles, eller om det er flertall for den. I mellomtiden stanser nær all utbygging i byen vår.

Det er faktisk ikke vanskeligere å gjøre noe med det enn å si «ja» i stedet for «nei».

Det samme kan sies om holdningen til dem som jobber for å skape nye arbeidsplasser her i kommunen, seneste eksemplet er den nye puben på Torget. Her kunne det blitt noen nye arbeidsplasser. Posisjonen kunne gitt tillatelse slik kommunedirektøren foreslo og gitt driverne en mulighet til å komme videre i prosessen.

Men de valgte heller å utsette dette så de ikke får mulighet til å drive i julebordsesongen.

Det er ikke lett å drive næring i en liten kommune som Halden, men når politikerne blir innbyggernes motstandere blir det veldig vanskelig og mye mindre attraktivt å satse i Halden.

Vi konkurrerer om innbyggere med kommunene rundt oss, i 2020 økte Halden med 14 innbyggere, Moss med 395, Sarpsborg med 640, Fredrikstad med 808 og indre Østfold med 409 – Halden taper nå i konkurransen så det synger!

Hvorfor?

Vi har en uansvarlig og satt posisjon uten visjoner for fremtiden.

Uansvarlig fordi de ikke klarer å prioritere eller evner å se at vi må gjøre endringer og tilpasse oss for å beholde det Halden vi er så glade i.

Det hjelper ikke å bygge dyre skolebygg hvis vi ikke har råd til å fylle dem med lærere.

Eller å opprettholde alle skoler og barnehager når det ikke er barn nok til å fylle dem.

Det er ikke vedtatt et eneste stort, nytt prosjekt de siste to årene som skal rasjonalisere driften i kommunen.

Men de har plusset på flere hundre millioner på prosjekter som ble vedtatt i forrige periode.

De har vedtatt å bygge et 50 meters basseng som vil koste rundt en halv milliard kroner innen 2026, men de har ikke forklart hvordan de skal finansiere denne ut over å øke kommunens lån.

Oppsparte fond, tenkt til fremtidige «regnværsdager», blir kanskje heller brukt til svømmeturer og ny varm badstue?

Vi i Høyre vil bruke de to neste årene til å vise at det går an å drive en bedre, ansvarlig og fremtidsrettet politikk for Halden enn dagens posisjon.