Med et lite tilbakeblikk blar vi i HAs avissider. Vi leser artikler etter artikler om våre politiske samarbeidsparters styre og stell i Halden kommune, og vi sitter igjen med våre tanker.

Det mest nedslående er deres valg og vedtekter for de svakteste innbyggerne i byen vår – og med våre skattepenger. Det er ingen lystig lesing, spør du meg. Hvor er deres innlevelsesevne? Hva med deres ansvarsfølelse og lojalitet? Etter min mening er deres finansielle investeringer urovekkende. Jeg er ikke alene om den tanken.

Partiet Rødt meldte seg ut av samarbeidspartiene og SV fulgte etter. Posisjonen er stort sett fraværende i media med både sine meninger og planer dessverre. Jeg sender all verdens blomster til Pensjonistpartiet. Gruppeleder Per Kristian Dahl er mannen med bena på jorda og hjertet på rett plass. I sine innlegg i avisa gir han leserne en grundig innføring av hva både administrasjonen og styreledere driver med – for å si det enkelt. Han gir oss regnestykker som får oss til å forstå Halden kommunes økonomiplan. Flott med meningsfulle ytringer!

Takken går også til HA for sine velskrevne artikler og gode intervjuer. Ja, innsparingslista er lang.

I krisesenter-saken kom det først et forslag fra administrativt hold om at brukere kunne reise til Sarpsborg krisesenter. Jeg tenker at nå går det for langt. Videre på sparelisten er barn, ungdom, skole, NAV-brukere også videre. Rett og slett alle som trenger litt ekstra. Inkludert helsevesenet.

Legevakta er IKKE med på innsparingslista. Der har de den samme bemanningen som i 1994 og bare én telefonlinje som skal betjene Haldens befolkning inkludert 400 syke hjemmeboende som er tilknyttet legevakta med en smartalarm med skjerm. De venter på bilkjørende helsepersonell, for det er lang ventetid og kø på telefonlinja.

Med HAs artikler har mange mye å snakke om over en kopp kaffe. Vi trenger å høre flere røster fra Haldens borgere om styringen i kommunen. Det er mangel på både omtanke og respekt for andre mennesker. I hvilken retning går det her?

Fra innsparinger til litt om kjøp og bruk av våre skattepenger samt statlige overføringer. For en tid tilbake leste vi at kommunedirektøren fant 80 millioner kroner. Spørsmålet var: Skal vi bygge 25 meters basseng eller 50 meters basseng? Et luksusproblem, spør du meg. Politikerne ble enige om at Halden kommune skal kjøpe Skofabrikken av Halden pensjonskasse. I avtalen skal husleien økes årlig med bare 2-3 prosent. Kommunen slipper kostnader som vedlikehold osv. Når vi først snakker om husleie, så ble den vel doblet for beboere som leide av kommunen? Prislappen på Skofabrikken er 185 millioner kroner. Er ikke livskvaliteten til de sårbare i vårt samfunn viktigere enn en grå, stor bygningsmasse?

Prosessen rundt den tidligere gutteskolen er flaut å lese om.

Så leser vi om trygghetsboligene i Halden. Pilotprosjektet er omsorgsboligene i Hagegata 1. Her skal driften legges om og selv politikerne kaller prosessen dramatisk. En omsorgsbolig er et ledd mellom et hjem med brukertjenester av bilkjørende hjemmesykepleie og en institusjon. Her har beboerne avtale med krav på mer omsorg og trygghet enn i et vanlig hjem med hjelp.

Halden kommune har lovet oss fast ansatte med døgnvakt og alarm direkte til personalet. Det er et stort tillitsbrudd fra kommunen å endre på dette, og beboerne er nå fortvilte og kontakter direktør for helse- og omsorg. De blir hverken sett eller hørt. Andre igjen setter seg i kø i håp om å få plass på institusjon. Det er klart man blir sint.

Hvordan planen med endringer skal skje, hører vi ikke noe om. Helsepersonalet vårt forteller at de heller ikke har fått noe informasjon om endringer fra sin arbeidsgiver. Det sies at de skal kartlegge de friske! Leste jeg rett? Her i Hagegata 1 er det ingen friske. Her er det beboere med kreft, hjerteproblemer, kols, demens også videre på sin sykdomsliste. Bare siden i sommer er det minst fem dødsfall som jeg vet om. Kommunen burde hatt en mer ærlig og ansvarsfull og fornuftig framdriftsplan gjelden driftens endringer i omsorgsleiligheter.

Mitt forslag:

Nåværende beboere beholder sine rettigheter som avtalt. Det er rettferdig. Derimot bør nye leilighetskjøpere få informasjon før de signerer papirene om at de får tildelt tjenester fra ambulerende helsepersonell.

Det har blitt meg fortalt at direktør for helse og omsorg har mottatt 550 proteststemmer. 150 underskrifter fra Hagegata 1. Det er helt feil å nedlegge nåværende drift.