Undertegnede er lykkelig (?)eier av av et 60 år gammelt hus som vi prøver å holde i god stand. Det dreier seg om velkjente ting som malearbeid, el-opplegg, pipeanlegg, murerarbeid, husholdningsmaskiner etc., men også "modernisering" av gammelt musikkanlegg.

Dette betyr at jeg i en periode har vært ganske aktiv og søkt assistanse fra forskjellige aktører i Halden, som malerforretninger, entreprenører,spesialforretninger innen elektronikk etc. Dette har ikke alltid vært en givende opplevelse. Det eneste "normale" jeg har opplevd er maler-forretninger, hvor jeg har fått gode råd og opplysninger. Ellers bærer de øvrige bransjene preg av likegyldighet og dårlig kvalifiserte aktører med manglende kjennskap til produktene.

Med min bakgrunn i næringslivet med kontrakter for kjøp av leveranser av utstyr og tjenester som spesialområde, er det trist å se hvor uprofesjonelt det hele virker. Hva sier næringsdrivende i Halden om dette?

Dette får meg til å tenke på diskusjonene i HA de seneste årene med Thor Edquist som ordfører. Hans mantra var "orden og ryddighet", og han så nødvendigheten av en viss profesjonell modell med bevissthet om egen handlemåte som skal bidra til heving av nivå i aktiviteten og dermed øke konkurranseevnen. Slike virksomheter vil vekke tillit i befolkningen/markedet og gjøre Halden til en attraktiv by for innflyttere og nye impulser. Gruppen med "bevaring" som mantra tror at Edquists mål kan nås ved bevaring og utsikt til festningen!

Hva er det som rir Halden? Sovner vi? Hele farsen med Os-prosjektet vitner om dårlig håndverk og manglende skolering av aktørene. Hva kan vi vente oss fremover? Virker dette inn på de aktørene i vårt næringsliv som behandlet ovenfor?

Jeg har ventet flere uker på et tilbud fra en entreprenør. Til tross for purring over telefon og mail: ingen respons. Har de oppdrag nok til å drive på slik i lengden? Jeg merker også at matvarebutikkene i Halden synes å slappe av. Vel tilfredse etter bortfall av grensehandelen?Problemer med å fylle opp hyllene?

Noe må gjøres i Halden! Har bransjeforeningene noe forhold til dette?Finnes det en Handelsstandsforening? Undertegnede kan da ikke være den eneste som gjør diss observasjonene? Håper at andre også vil uttale seg.