Det var den utvetydige konklusjonen på et drøyt times langt møte i rådhuset, tirsdag ettermiddag. 11 representanter fra ulike bilmiljøer i Halden møtte varaordfører Linn Laupsa, Aps gruppeleder Stein Engen og flere kommuneansatte. Og ikke minst engasjerte Astrid Brøchner. Hun har frontet behovet for dialog og løsning. Den ballen grep vararordføreren fatt i.

Og det vil gi forandring.

Kald skulder

Hvem som ga ordren om å stenge ned Halden for all fest og moro på skjærtorsdag er uvisst. Men det var sånn det ble.

Bilfolket opplevde at alle parkeringsplasser var fysisk stengt, og at politiet fulgte etter bilene og sørget for at de ikke fikk prege bybildet på noen som helst måte. Dette sto i skarp kontrast til opplevelsen de samme bilentusiastene opplevde i Strömstad tidligere på dagen. Her var det lagt til rette for samling på den store ekstra parkeringsplassen ved Eurocash og Systembolaget. Det var satt opp søppelstativ og mobile toaletter, og vennlige poliser sørget for at alt gikk for seg i akseptable former.

I Halden ble de samme folkene i de samme bilene møtt med sperrebånd og en kald skulder. Resultatet var at bilene i stedet kjørte opp til parkeringsplassen på Fredriksten festning. Her var ingenting forberedt. Da folkene forlot området var det forsøplet.

Alt det gikk ikke upåaktet hen. HA publiserte flere saker i dagene etterpå der byen fikk det glatte lag for håndteringen. Forsøplingen gikk heller ikke i glemmeboka.

Følte seg jaget

Debatten raste også på sosiale medier. Behovet for å snakke sammen ansikt til ansikt ble åpenbart. Det initiativet tok Linn Laupsa, som sammen med sin engasjerte partifelle Astrid Brøchner deltok i debatten på Facebook.

Sånn kom møtet tirsdag ettermiddag i stand.

Brøchner innledet med å henge halen på katta umiddelbart: – Halden gikk i lockdown. Det er ikke akseptabelt. Vi vil være en åpen by for alle, og det må vi legge til rette for, sa hun – oppsummert.

Solveig Ingersdatter Eriksen fulgte opp, og beskrev flere ting hun hadde observert. Blant annet hvordan politiet kategorisk jagde folk videre.

– Inntrykket var at folk ikke var velkomne. Sånn kan vi ikke ha det. Vi har alle vært unge en gang, og Halden kan ikke møte folk med denne holdningen, sa hun – oppsummert.

Fra nei til ja

HA spurte i dagene etterpå leserne om bilfolket skulle være velkommen til Halden på skjærtorsdag. 1.694 svarte. 72 prosent svarte ja, 14 prosent nei, mens 15 prosent mente at noe bør være åpent, men at det bør være rolig i rimelig tid på kvelden.

Mange grep ordet i møtet, og beskrev sine opplevelser. Bilfolket gjorde det også klart at det er natt til 1.- og 17. mai og selve skjærtorsdag som er dagene de ønsker å sette sitt preg på byen.

Linn Laupsa var ordstyrer under møtet. Hun sa lite under ordvekslingen, men oppsummerte krystallklart:

– Dere bør også snakke med politiet og ha dialog med dem. Halden som by ønsker å finne en løsning. På kort sikt noe som kan fungere natt til 1. mai og 17. mai. Dette er ikke lenge til. På lang sikt bør vi sette oss sammen og finne en ordning der kommunen, politiet og bilfolket selv lager et organisert opplegg med informasjon, søppel- og toalettordning. Vi må jobbe sammen om et opplegg som gjør at vi går fra nei til ja.

Sa hun – oppsummert.

Dermed ble konklusjonen at forholdene skal legges til rette for framtida. Både på kort og lang sikt.

Oppsummert ble dette møtet et kroneksempel på viktigheten av å sette seg rundt et bord og prate sammen. Det kan i mange tilfeller gi nye og gode resultater.