Gå til sidens hovedinnhold

Halden kulturråd forklarer seg - derfor mener de biblioteket bør flyttes

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før nyttår ble det klart at Halden kommune/Halden kommunale pensjonskasse skulle overta Halden storsenter. Det kom tydelige signaler om at biblioteket kunne være et av tilbudene som kunne bli flyttet (ref HA 6 des.2017).

Ny sak om temaet kom i HA den 22. juni og etterfulgt med sak i august i samme avis der biblioteksjef Nina Ewart omtaler prosjektet som svært spennende. De inviterte studenter til å tegne og planlegge et nytt og moderne bibliotek, og Halden kulturråd tolker dette som om de ansatte ser fram til å få nye lokaler.

Styret i Halden kulturråd stiller seg positive til at Halden bibliotek får nye lokaler slik det er fremstilt så langt og utfra den kunnskap vi har evnet å tilegne oss.

Først og fremst vil Halden storsenter kunne tilby et bibliotek med universell utforming som det stilles krav til i dag og vi mener at kostnadene man måtte brukt for denne tilretteleggingen i dagens bygg bør brukes på å utvikle et moderne folkebibliotek.

Vi mener også at lokalene på en mer hensiktsmessig måte vil kunne tilpasses mindre kulturarrangementer. Videre støtter vi også ideen med å samlokalisere med flere aktører som kinoen med tre mindre kinosaler, familiens hus, Edderkoppen, Frivilligsentralen, ungdomskafe osv samt at nærheten til parkeringshus vil bidra til økt aktivit og bruken av biblioteket og bli et positivt løft for hele byens befolkning og nordsiden som sentrumsområde.

Les også

Kultur i kvartalet: –Vi mener det er oppsiktsvekkende at kulturrådet står for en svekkelse av byens kulturkvartal

Hva skjer når biblioteket flytter ut av dagens lokaler?

Kulturrådet ønsker først og fremst å understreke at vi kontinuerlig jobber med å bidra til en videreutvikling av Halden kulturkvartal, men at vi bør være realistiske å ta inn over oss at de intensjonene som forelå for en god tid tilbake ikke har blitt slik som ønsket.

Vi har likevel et gedigent ønske om å lykkes med den oppgave vi som styret er satt til å gjøre. Planen om å videreutvikle kulturkvartalet er nedfelt av tidligere styre sammen med kulturrådets medlemmer.

Her går det tydelig fram at styret skal jobbe for å videreutvikle kulturkvartalet og prioritere Konservativen, Sparebanksalen og Samfundet.

Hva gjelder Samfundet har ikke Halden Kulturråd ressurser til å drive kulturhus, slik ønsket var da sittende styre ble valgt. Når det gjelder de to andre byggene, er dette noe vi har høyt på agendaen.

Styret har i ett og et halvt år jobbet for å sikre vilkårene for scenekunst . Dette for å få tilbake det teatermiljøet som eksisterte i byen for kun ti år siden.

Vi har derfor jobbet for å få tilbake Sparebanksalen og lokalene til ungdomsklubben Domino slik det engang var tenkt da byen fikk overrakt dette i gave fra Sparebankstiftelsen Halden.

Her gir vi oss ikke, og dette er en sak vi ønsker å få i mål. Når det gjelder prosessen med Konservativen, er dette noe vi også vil følge tett framover. Det er vesentlig at også Konservativen også i fremtiden skal brukes til kulturformål.

Dette har vært en langvarig prosess med byens enhetsleder for kultur, og som vi mener er trenert uten gode argumenter. Henvendelser har ikke blitt besvart på lang tid og informasjonsflyten har vært svært mangelfull.

Vedrørende rådmannens innstilling om å selge bygningen som biblioteket er i per i dag, er ikke dette noe vi som styre bør mene så mye om, så her kan vi godt neddempe det signalet vi ga i HA på torsdag.

Men, vi mener likevel at både bygget og området vil ha godt av en forskjønnelse og at kvartalet vil ha godt av mer puls og aktivitet som leiligheter i området vil kunne bidra til. Om dette skal komme fra offentlige eller private aktører, er derfor ikke noe vi ønsker å ta noe mer stilling til, og overlater dette til ansvarlige for sentrumsplanen. Vi blir gjerne med å diskutere hvordan om det skulle være ønskelig.

Styret i Halden kulturråd ser at vi har en stor utfordring med å nå våre medlemmer da medlemslisten ikke har vært «vasket» på svært mange år, og det har derfor vært en utfordring å få til en tett dialog.

Antall medlemmer teller i dag nesten tre tusen aktører det blir mange hensyn og noe vi akter å ta på alvor ved at vi før sommeren startet et prosjekt som vi om kort tid vil presentere.

Målet vårt med dette er å bidra til kompetanseheving for våre medlemmer gjennom kurs og presentasjoner, samt å skape møteplasser der medlemmene kan dele på utfordringer, erfaringer og kunnskap, samt en tettere kontakt mellom medlemmer og styre, slik at vi får kunnskap om hva det er ønsket at styret skal jobbe med i framtiden.

Kommentarer til denne saken