– Halden kulturråd viser gjennom sitt engasjement at de er et viktig talerør for kulturen i Halden

Halden kulturråd ser for seg at et nytt konserthus kun blir et øvingslokale for få og protesterer. – Prosessen med å utvikle disse kulturprosjektene er i en tidlig fase, svarer utvalgsleder Fridtjof Dahlen.