Halden kommunes veivalg

NILS SAGSTUEN

NILS SAGSTUEN

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Pensjonistpartiet i Halden har i flere leserinnlegg belyst hvilken retning det politisk legges opp framover i kommunen vår. Det vil medføre store forandringer i tiden som kommer. Slik vi ser det så vil mange bli berørt på en uheldig måte. I løpet av året så kan det bli gjort vedtak i kommunestyret som vil binde kommunens økonomiske handlefrihet de nærmeste 15-20 årene. De store prosjektene som nå planlegges vil medføre dette.

Alternativer som vil kunne redusere kostnadene er det vist liten eller ingen vilje til å se på. Det er ikke noen av de politiske partiene som til nå har vist noen særlig interesse for. Det at de som i vårt lokalsamfunn har det vanskelig fra før må tas hensyn til på en bedre måte. Det ansvaret har nå vår lokalavis måtte ta seg av. Det er etter mitt syn ikke bra. Først når saker blir tatt opp i avisa kommer det ene partiet etter det andre med forslag om at nå skal det handles. Hvorfor er det slik?

Ikke noe av det som nå skjer kan være noen overraskelse. Det er bare å lese partienes budsjettforslag de senere årene. Det som nå skjer måtte komme. Administrasjon har i klare ordelag pekt på at gjelden blir høy - meget høy - undervisningen vil bli svekket, eldreomsorgen er på et minimum i forhold til lovpålagte forhold, kulturen på sparebluss, avgiftene økes mer enn lønns og prisstigningen.

Så å si alle partiene satte av mellom 30 - 40 millioner til fond i sine budsjettforslag for framtidig gjeldsøkning. Det på grunn av store framtidige låneopptak i sine budsjettforslag for 2019, og renteøkninger som vil komme. Her vil mange bli ramme slik vi i Pensjonistpartiet ser det. Derfor er ikke vi med på den kursen som her er lagt.

Hva med dem som har minst? Det er skrevet mye i HA om barnefattigdommen og andre utsatte grupper i vår kommune. Det med rette. Det bør også settes et langt sterkere søkelys også på minstepensjonistene og de som har tilnærmet samme økonomisk ytelse, fra det offentlige. De har i dag kr.194,192 i året, som gir en utbetaling pr. måned på kr:16,182. Det skal dekke alt til livets opphold som husleie, kommunale avgifter, strøm, klær, mat, og andre nødvendigheter. For mange går halvparten av beløpet til husleie. Det vi i Pensjonistpartiet har lyst til å peke på i denne sammenheng, som vi også har gjort tidligere, er at med den kursen som nå følges så vil de kommunale avgiftene bli meget høye.

I løpet av kort tid så vil disse avgiftene for eiendomsskatt, vann/avløp, fastleddavgift, renovasjon stige betraktelig. Eiendomsskatten økes med en såkalt konto justering på 10 % i 2020, det har kommunestyret alt bestemt - Pensjonistparti stemte imot.

Slik det ser ut nå så vil den gruppen som her er nevnt, kommer hele 2 månelige utbetalinger på kr. 16,182 gå til kommunale faste utgifter. Andre avgifter/egenandeler som den enkelte har behov for kommer i tillegg. Pensjonistpartiet har tatt opp dette med kommunalt Frikort til de som har det vanskeligst, men her trengs det mer fra kommunens side.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken