Når kommunens øverste ledelse går ut og lanserer dette begrepet og samtidig sier at dette utfordrer å holde lov og forskrift, må vi reagere.

Lov og forskrift skal følges. Det er ikke akseptabelt at ledelsen sorterer hvilke tjenester og hvilken kvalitet disse skal ut i fra hva de anser er GODT NOK.

Lov og forskrift skal følges. Halden kommunes innbyggere skal ha de tjenester de har krav på. Og hva med de ansatte? Skal de bare akseptere at den jobben de gjør ikke er i tråd med lov og forskrift? Hva gjør dette med yrkes stolthet og integritet?

Rekruttere og beholde kompetente ansatte ivaretas det med denne holdningen? Nei, dette må det reageres på. Halden kommune er forpliktet til å følge lov, forskrift og avtaleverk.

Innbyggere og ansatte i Halden kommune kan ikke akseptere GODT NOK.

Styret i Fagforbundet Halden og Aremark v/ leder Bente Helle Quanfouh.