Kontakter Samferdselsdepartementet for å få klarhet i reglene

Etter at det kom frem at Halden kommunes transport av brukere kan være ulovlig, skal Halden, Fredrikstad og Sarpsborg rette en felles henvendelse til Samferdselsdepartementet for å få en avklaring om behovet for løyve.