19 eldre venter på sykehjemsplass: - Vi har ledige omsorgsboliger

I Halden er det 19 personer som bor hjemme mens de venter på langtidsplass på sykehjem. Kommunalsjef for Helse-og omsorgssektoren i Halden kommune, Veronica Aam, forteller at de har god oversikt over ventelistene og at de som venter blir ivaretatt.