Skal bli mer trafikksikkert på Iddeveien: Bygger fartshumper og flytter busslomme

Nå skal blant andre flere fartshumper sørge for mer trafikksikre forhold på fylkesvei 220 mellom Hovland og innkjøringen til Fredriksten festning.