– Vi må kunne sammenligne oss med andre kommuner

Politikerne ga høsten 2018 rådmannen oppdraget med å utrede konkurranseeksponering av hjemmehjelpstjenester, vaktmestertjenesten og Halden kommunale kompetansesenter.