Gå til sidens hovedinnhold

Hva blir gjelden i Halden kommune?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmann hadde i sitt budsjettforslag for 2018 en redegjørelse om at ved dette årets slutt så ville den samlede gjelden være på 3207 millioner kroner. Dette ble godtatt av så og si alle partiene i kommunestyret. Rådmann hadde flere forhold som han påpekte kunne bli vanskelige i tiden som kommer med en så stor gjeld. Dette ble altså ikke hensynstatt fra politisk side.

Økonomiplanen for 2019 - 2022 er nå til behandling i de politiske organene i kommunen. Her fortsetter låneopptakene i stort tempo.

Det skal for årene 2019 lånes 590,4 millioner, i 2020 skal det lånes 560,7 millioner i 2021 skal det lånes 433,7 millioner og i 2022 skal det lånes 180,9 millioner. Det blir tilsammen 1761 millioner. Dette fremgår på side 62 i økonomiplanen.

Den samlede gjelden vil derfor i 2022 være på 4968 millioner. For at det skal bli et riktig bilde av dette så er videreutlån fra kommunen til de som har søkt lån fra Husbanken (såkalte Startlån) 425 millioner som dekkes av den enkelte låntaker i kommunen. Slike lån var i 2018 på 295,9 millioner.

Det som innbyggerne skal dekke gjennom skatter og avgifter i de kommende årene blir derfor ca. 4500 millioner. Etter det politiske skiftet i 2011 hvor den samlede gjelden var på 1881 millioner hvorav Husbanklånene var på 213 millioner og innbyggerne dekket da ca.1700 millioner i form av skatter og avgifter.

Kommunen vil i løpet av denne tiden (perioden fra 2011) med andre ord fram til 2022 øke sin gjeld med 2800 millioner. Det ble fra flere hevdet at gjelden i 2011 var høy, hva da om renten økes med 1% eller mere i tiden som kommer?

Det kan opplyses videre at i 2020 så vil avdragstiden for nedbetaling av lån reduseres slik at dette medfører en utgift med ca.20 millioner pr. år som deretter øker til 30 millioner når alle nye lån er tatt opp. Det blir ikke mye til driften av helse/sosial eller undervisning i tiden som kommer.

Årene som kommer   fremover blir de store prosjektenes år. Pensjonistpartiet er ikke enig i det som her skjer, vi mener derfor at kursen her må endres slik at de som trenger kommunal støtte innenfor nevnte områder blir ivaretatt langt bedre enn i dag.

Vi ser med stor bekymring på den formidable gjelden som politikerne i kommunestyret nå setter kommunen i som skal inndekkes av byens innbyggere.

Kommentarer til denne saken