Dette betyr blant annet at byens skoler, SFO og barnehager stenges mellom klokka 14 og 16.

Mange foreldre må dermed finne en ordning for henting av de yngste barna onsdag.

Heldigvis på onsdag

- At dette skjer på en onsdag gjør det lettere for oss, alle skoler i Halden er tidlig ferdig og dermed går skoleskyssen som vanlig, sier personalsjef i Halden kommuen Torill Bjerkeli til HA.

På SFO og de kommunale barnehagene vil det være voksenpersonell til stede også mellom 14 og 16, hvis foreldrene ikke har mulighet til å hente barna sine.

- Vi lar ikke barna være alene. Det er en kommunikasjon gående, og skoler og barnehager har nå god oversikt over hvem dette gjelder, sier Bjerkeli.

Private barnehager

Barna kan komme tilbake på SFO og barnehager etter streikens slutt klokka 16 og være fram til vanlig stengetid.

Når det gjelder de private barnehagene, holder flere stengt fra klokka 14, mens andre, deriblant Stenrød, holder åpent som vanlig.

Alle foreldrene har blitt informert fra sine respektive barnehager.

Mange rammes

Streiken vil også berøre kollektivtransporten. NSB stopper togene sine mellom klokka 15 og 16, og det må beregnes forsinkelser fordi det tar tid før togene er i rute igjen.

Skal du reise med fly må du også beregne god tid, da blant annet håndteringen av bagasje på Gardermoen vil stå stille. Ved Moss Lufthavn Rygge vil flyene gå som normalt.

Lang kø på Svinesund

Østfold Kollektivtrafikk vil også bli berørt. Planen er at alle busser vil gå som normalt i områdene Fredrikstad og Indre Østfold, mens kun deler at tilbudet i Halden, Sarpsborg og Moss vil bli kjørt.

Bastø/Fosen vil stoppe sine ferger, oppdatert tidsplan finner du på deres nettside.

Ved tollstasjonen på Svinesund kan det bli kø inn til Norge etter som tollklareringen for godstransport er noe av det som vil bli satt på vent under streiken.

Skjermer driften

De store bedriftene blir også rammet, selv om både Saugbrugs og Nexans skjermer driften.

De tar likevel ut mange ansatte.

- De som ikke har direkte tilknytning til driften blir tatt ut, hos oss betyr det rundt 50 personer, sier hovedtillitsvalgt på Norske Skog Saubrugs Paul Kristiansen.

Det er snakk om en massiv, men kortvarig politisk streik, noe som betyr at det i utgangspunktet er en frivillig markering.

Stanser produksjonen

På Fresenius Kabi stanses produksjonen i de to timene streiken varer.

- Vi håper så mange som mulig av de 230 personene som er tatt ut deltar på markeringen i Busterudparken, sier Tone Gummesen Thon, hovedtillitsvalgt på Fresenius Kabi.

- Viktig streik

Leder av Fagforbundet Halden/Aremark, Kirsti Rørmyr, sier at streiken er viktig på mange måter.

- Dette er en historisk stor streik fordi de store hovedsammenslutningene i landet står sammen. Vi protesterer mot regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, sier Rørmyr og utdyper med fire punkter.

- De vil øke bruken av midlertidig ansatte, det vil ha stor betydning. I tillegg åpner de for lengre arbeidsdager, noe som vil ramme de svakeste i samfunnet.

- I forslaget er det også mer pålagt overtid som vil gå ut over folks familieliv. Til slutt protesterer vi mot å åpne for arbeidsdag på søndager, sier Rørmyr.

Markering i parken

Kommunale instanser vil også stenge tidligere enn vanlig i morgen, NAV og servicesenteret stenger kl 13.45, mens kommunens sentralbord stenger kl 14.

I Halden vil det være en stor markering i Busterudparken mens streiken pågår.

Kirsti Rørmyr, Arve Sigmundstad og Inger Synnøve Brännvall skal holde appeller, mens Håvard Dahle står for underholdning.

Disse forbundene går til streik i Halden kommune:

Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta, Akademikerforbundet, Ergoterapeutforbundet, Fysioterapeutforbundet, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet, Bibliotekarforbundet og Norsk skolelederforbund.