Nå må kommunen innhente nye skisseprosjekter for Os skole

I 2014 startet prosessen med å se på mulighetene for Os barneskole og Rødsberg ungdomsskole. I fjor tydet mye på at startskuddet for ny storskole på Os skulle gå, men det ble stoppet. Nå må kommunen gjøre prosessen med å innhente skisseprosjekter på nytt.