Politikerne utsatte søknaden fra Ungdomssamfundet

Da politikerne i Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur møttes onsdag kveld satt det tre spente tilhørere fra Ungdomssamfundet i møterommet. Etter møtet pustet de lettet ut.