Om støtteordninger og muligheter: - Vi må se mer på hvordan fremtidens kulturliv skal finansieres

I Halden er det noen kulturaktører som skiller seg ut, med positivt fortegn, for at de klarer å hente inn midler fra økonomiske støtteordninger. Halden kommune mener at enda flere bør bli bevisste på de mulighetene som finnes.