Fortviler over kuttforslag til norskopplæring: - Det tilsvarer 4 lærerstillinger

Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet på Halden Kommunale Kompetansesenter er fortvilte og bekymret over kommunedirektørens forslag til innsparinger. De mener det kan få store konsekvenser.