Halden kommune vil rive disse byggene for å bygge spesialhus for personer som sliter med å bo

Ute på Sauøya tett på Halden sentrum vil kommunen bruke 6,5 millioner kroner på det de kaller «robuste boliger».