Gå til sidens hovedinnhold

Halden kommune innfører rødt nivå i barnehager og skoler

Det innføres rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler fra tirsdag 5. januar. Mandag skal ungdomsskoleelevene ha hjemmeskole.

Regjeringen innførte nye nasjonale smittevernregler søndag ettermiddag. En av de nye nasjonale anbefalingene er at ungdomsskoler skal drives på rødt smittevernnivå., skriver Halden kommune i en pressemelding.

Ungdomsskolen

Halden kommune følger de nasjonale anbefalingene og innfører rødt nivå i ungdomsskolen fra tirsdag 5. januar. Elevene ved ungdomsskolene skal være hjemme mandag 4. januar. Det vil da bli gitt et pliktig digitalt undervisningstilbud til elevene ved Strupe, Risum og Rødsberg ungdomsskoler.

elevene må forholde seg til informasjon fra skolen om mandagens opplegg. Ansatte ved ungdomsskolene må ha dialog med sin skoleledelse om hvordan de skal gjennomføre mandagen.

Region med stort smittetrykk

Regjeringen ber kommuner i regioner med stort smittetrykk om også vurdere å innføre rødt nivå i barnehager og barneskoler.

– Selv om smittetallene isolert for Halden har vært relativt lave, er Halden en del av en region som har et meget stort smittetrykk. Kriseledelsen i Halden kommune har derfor konkludert med at det er riktig å innføre rødt nivå også i barnehager og barneskoler i Halden, sier Kent-Arne Andreassen, direktør undervisning og oppvekst.

Barneskolen

Kriseledelsen i Halden kommune har besluttet å innføre rødt nivå i alle barneskoler i Halden med effekt fra og med tirsdag. Detaljer om hva dette betyr i praksis vil den enkelte barneskole informere om i sine vanlige informasjonskanaler i løpet av mandag.

Mandag 4. januar skal alle elever i 1.–4. trinn møte på skolen som vanlig. Når det gjelder 5.–7. trinn vil skolene selv gi beskjed dersom det er noe spesielt med mandagen. Hvis ikke slik beskjed er gitt i skolens vanlige kanaler skal også elever i 5.–7. trinn møte på skolen som vanlig på mandag.

Barnehager

Det innføres rødt nivå i alle barnehager i Halden fra tirsdag. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Kriseledelsen i Halden kommune har besluttet å innføre rødt nivå i alle barnehager i Halden med effekt fra og med tirsdag. Detaljer om hva dette betyr i praksis for barn og foresatte vil den enkelte barnehage informere om i sine vanlige informasjonskanaler i løpet av mandag.

Voksenopplæringen

Voksenopplæring er ikke nevnt spesifikt i regjeringens nye regler. Halden kommunale kompetansesenter vil gjennomføre vanlig undervisning på skolen mandag. Eventuelle endringer etter dette vil bli publisert på skolens nettside.

Kommentarer til denne saken