Gå til sidens hovedinnhold

Halden kommune går glipp av verdifull arbeidskraft !

FRITT ORD

Kommunen og samfunnet forøvrig går glipp av verdifull arbeidskraft når utviklingshemmede automatisk henvises til uføretrygd .

I følge en undersøkelse foretatt av NTNU er utviklingshemmede nærmest utelukket fra arbeidsmarkedstiltak som har til sikte å få personer over i ordinært arbeidsliv. Færre enn tre prosent av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid.

I altfor mange tilfeller går det automatikk i at utviklingshemmede henvises til kommunal dagsentervirksomhet uten at andre muligheter ses på eller diskuteres med vedkommende.

Jeg stiller meg undrende til dette.

Har det med holdninger å gjøre?

Har det med uvitenhet å gjøre?

Har det med å gjøre at det ikke er «interessant» for kommunene å utrede arbeidsevnen til utviklingshemmede?

Det er mange som trives godt på arbeids-og aktivitetssentrene,men det er også noen som ønsker nye utfordringer og en ordinær jobb.

Disse personene må vi ivareta.

Under budsjettbehandlingen før jul nevnte kommunedirektøren (i sitt budsjettforslag) at man må se på mulighetene til å få flere inn i varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift,og at næringslivet må på banen.Det er bra!Det ble også nevnt en eventuell opprettelse av en prosjektgruppe som tar tak i dette.

Mitt håp er at dette er noe politikerne også vil støtte og arbeide for.

Asakprosjektet har blitt utsatt og kommunestyret stemte for at kommunedirektøren skulle utrede nye alternativer. Tilleggsforslaget i dette vedtaket var at brukermedvirkningen skulle være tilstede når prosessen er i gang.

Mitt forslag er følgende:

1. .Kommunen oppretter en prosjektgruppe.Her bør ansatte ved dagsentrene og brukerorganisasjonene også være med. I tillegg bør NAV være representert.

2. «Asakprosjektet» settes på vent til man er ferdig med prosjektarbeidet (arbeidsprosjektet) slik at man da vet hvor mange som kan gå over i ordinær jobb/varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift.

Mulighetene ligger der så lenge man er villig til å tenke nytt og kreativt.

Dette har jeg tro på !

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.