Halden kommune bes om å bosette 10 flyktninger neste år

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har sendt en anmodning til Halden kommune hvor de ber om at kommunen bosetter flyktninger.