Kommunalsjefen er trygg på at "nye" Helsehuset blir svært bra

I november fortalte legene i Halden at de var bekymret for hvordan "nye" Helsehuset skal fungere fra 2021. Etter flere møter er misforståelser og uenigheter med kommunens ledelse lagt til side.