Gå til sidens hovedinnhold

Halden har fått mye mer gjeld siden 2011

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mange år og i mange innlegg i HA har jeg undret meg over at kommunens økonomiske situasjon har blitt fremstillt som svært god av ledende personer fra avtroppende posisjon. Og at økonomien stadig har bedret seg gjennom de siste åtte år selv om gjelda har økt dramatisk.

For å prøve finne ut hva som er den den reelle økonomiske situasjonen, har jeg valgt å se bort fra alle påstander om overskudd eller underskudd i regnskapene og konsentrert meg om gjeldsutviklingen.

Ved forsøk på å lese kommunens regnskaper har jeg forstått at all akkumulert gjeld var omkring 1,4 milliarder kr. i 2010.
Så vidt jeg jeg kan se er tilsvarende gjeld omkring 3,0 milliarder kr. i 2019. Tar en med låneopptak til prosjekter som er vedtatt lånefinansiert av avtroppende kommunestyre, vil gjelden øke med ytterligere 1.253 millioner kr., dersom disse prosjektene realiseres.

Samme hvordan man snur og vender på disse tallene har Haldens akkumulerte gjeld økt fra omkring 1,4 milliarderer kr i 2010 til omkring 3,0 milliarder kr i 2019. Altså til mer enn det dobbelte. Selv om antall ansatte er redusert med 120 personer. Kommunale tilbud er sterkt redusert og avgifter og gebyrer har økt voldsomt.

Jeg antar at påtroppende posisjon må ta hensyn til denne realiteten og at den økonomiske situasjonen, samme hva som hevdes, faktisk er dramatisk vanskeligere nå enn i 2011.

Kommentarer til denne saken