Halden-firma med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy

NND og IFE med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy for å finne løsninger for håndtering av høyanriket uran.