Halden bygger legevakt for gårsdagen!

PUSSES OPP: Fastlege Bent Asgeir Larsen er bekymret over hvordan man har planlagt den nye legevakten

PUSSES OPP: Fastlege Bent Asgeir Larsen er bekymret over hvordan man har planlagt den nye legevakten

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Helsehuset i Halden, det tidligere sykehjemmet, står tomt, alle pasientene er flyttet til Karrestad. Helsehuset skal pusses opp og bygges om, det er en etterlengtet og bra investering i haldensernes helse. Men samtidig skal man flytte inn både legevakten og kommunelegekontoret uten at arealet utvides tilsvarende. Det blir altså trangere og plass til færre pasienter. Det som dog bekymrer meg mest, er hvordan man har planlagt den nye legevakten. Både fastlegene, kommunelegene, legevaktslegene og sykepleierne på legevakten har fra første tegning ble presentert, uttrykt sin bekymring for planene. Med den aktuelle pandemien har vi fått en påminnelse om at smittevern fremdeles er en skremmende aktuell problemstilling. Dessverre er dette ikke tatt med i planene for den nye legevakten, det er rett og slett ikke plass til smitteverntiltak når man skal få plass til så mange funksjoner på så begrenset plass!


Ved andre legevakter begynner man å se på muligheter for å gjøre ombygging for bedre å være rustet for godt smittevern i fremtiden, men ikke i Halden. Andre steder ser man på muligheter for utvidede ventearealer og splittede innganger, slik at mistenkt smittede ikke behøver å blandes med de andre pasientene, men ikke i Halden. Når man står på startstreken for å bygge nytt, burde man ikke da sette seg ned og se på om det er mulig å ta hensyn til dette før man begynner å bygge? Ombygging etter kort tid blir vesentlig dyrere og sannsynligvis mye dårligere. Riktignok har man planlagt et isolat i tilknytning til ambulanseinngangen, men her er det kun plass til én pasient, og det er ikke noe adskilt venteareal og behandlingsrom. Kort summert er dette forhold som burde vært vurdert:

  1. En meter avstand mellom pasientene på alle vente- og adkomstarealer

    1 meter avstand har vist seg å være et meget godt smitteverntiltak, ikke bare for koronavirus, men også for andre luftveisinfeksjoner. Det er meget sannsynlig at anbefalingen om minst en meter mellom pasienter som venter vil bli en permanent ordning innen helsesektoren. I Halden har man planlagt venterom og adkomstareal på 28 kvm, samt et indre venterom på 12 kvm. Dette skal dekke behovet til både legevakten og kommunelegekontoret! Skal man klare å holde en meter mellom alle, både de som kommer og går, og de som sitter og venter, blir det plass til svært få pasienter. Man må nok regne med å sitte ute eller i bilen og vente, om man skal på legevakten i Halden i fremtiden. Hva vil da skje hvis du blir akutt verre mens du venter?

  2. Adskilt inngang og venteareal for pasienter med symptomer på smittsom sykdom

    De fleste kommuner, Halden inkludert, har opprettet egne luftveisklinikker under pandemien, for å unngå at disse pasientene må blande seg med øvrige pasienter på legekontorene og legevakten. Enkelte legevakter har tatt i bruk tilstøtende lokaler og egne innganger for pasienter med luftveissymptomer. På den nye legevakten i Halden har man planlagt for å kunne ta imot én – 1 (!) pasient som holdes adskilt fra øvrige pasienter. Det er neppe holdbart under en epidemi. I tillegg er dagens luftveisklinikk og prøvetakningssted i Halden etablert i ledige lokaler i kommunelegekontoret. Hvor har man tenkt å plassere en slik funksjon neste gang det blir nødvendig, når legevakten og kommunelegekontoret deler areal og det ikke er en eneste kvadratmeter ledig?

  3. Risiko for smittespredning til sykehjemspasientene

    Den nye legevakten skal ikke bare plasseres i helsehuset, den skal bygges sammen med sykehjemsavdelingene. Ikke nok med det, man deler skyllerom mellom legevakten og den ene sykehjemsavdelingen. Skyllerommet er der hvor man vasker skittent og brukt utstyr, og er det stedet hvor det er størst sjanse for at infisert materiale blir håndtert. Det er også meningen at man skal kunne utnytte personalet på tvers av sykehjemsavdelingene og legevakten for å spare på personellressurser. I en smittesammenheng er dette den aller største smittespredningskilden. Med den nye legevakten i funksjon er det med dagens planer nesten umulig å hindre at smitte spres fra legevakten og inn til de svake og syke pasientene som ligger på sykehjemmet.

Jeg regner med at et eventuelt svar fra kommunens helseledelse på mitt innlegg vil være: "Planleggingen har gått for langt allerede og vi har ikke arealer til disse tiltakene". Jo, dere har en mulighet. Velg om dere ønsker at kommunelegekontoret ELLER legevakten skal inn i disse lokalene, ikke press inn begge. Med bare den ene funksjonen lagt til disse lokalene, så er det god plass til smittevernstiltak. Det er allerede mange gode forslag til hvor den andre funksjonen kan plasseres.

Min innstendige oppfordring til Halden kommunes helseledelse er derfor: Sett dere ned og tenk dere om mens det ennå er mulig. Smittevern kommer til å forbli på dagsordenen i lang tid fremover. Bygg en legevakt for morgendagen, ikke for gårsdagen!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.