Lederen av kulturrådet om salg av biblioteket: - En svært god idè

Onsdag kveld kom nyheten om at Rådmann Roar Vevelstad ønsker å legge bygningen som huser Halden bibliotek ut for salg. Bygget ligger sentralt i Kulturkvartalet, og både kulturaktører og politikere har sterke meninger om et eventuelt salg.