Jeg er noe usikker på hva fagforeningen på Saugbrugs har gjort redaktøren i HA. Er det at vi har glemt å gratulere han med solid oppgang av antall abonnenter siden han tok over i HA? Noe må det være. Når gamle tillitsvalgte snakker på møter, blir det omtalt som bjeffing.

I min verden er det bare hunder som bjeffer. Vi er ikke lenger så opptatt av «Kjøgismen». Vi er mer opptatt at det skal skje noe. Overskrifter uten handlekraft og strategi bak har som regel ingen verdi i vår verden – ord uten handling er lite verdt. Fagforeningskontoret på Saugbrugs har også utviklet seg de siste årene med større nettverk, andre forbindelser og nye grupper for å påvirke folk til å ta raskere beslutninger.

Dette har vi lært av de eldre fagforeningskameratene våre. Vi bruker deres kunnskap som vi føler ikke har gått ut på dato. Vi mener derimot at de er veldig kunnskapsrike og har gjort god nytte for seg.

Jeg vil nevne til slutt at den maktkampen som redaktøren påstår finnes, kjenner vi oss ikke igjen i. Alle valg som har pågått har vært enstemmig uten motkandidater. Derimot har vi tatt til motmæle når vi mener partiet har vært ufine mot enkelte av våre partivenner. Men vi er fortsatt rause her oppe, og vil fortsatt støtte «Kjøgistene» med hans nye arbeiderparti på de sakene som vi har gått til valg på. I mellomtida fortsetter vi å hogge granitt her oppe.