«Det vi har valgt, er det beste alternativet for barna våre»

OM OS: Arve Sigmundstad i Halden Arbeiderpart.

OM OS: Arve Sigmundstad i Halden Arbeiderpart. Foto:

Av

Siden forrige kommunevalg har det vært 30 saker til politisk behandling i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre knyttet til byggingen av ny sentrumsskole på Os.

DEL

MeningerDet har vært en møysommelig prosess. I 2015 vedtok kommunestyret å avsette midler til en utredning for en 1-10 skole, på Os. Det ble samtidig besluttet at man til budsjettet for 2016 skulle avsette midler til et større forprosjekt.

September 2017 besluttet kommunestyret at prosjekteringen av ny skole på Os skulle igangsettes.

For kommunestyret var det viktig at prosjektet skulle ha en tydelig byutviklingsprofil, og at prosjektet skulle utvikles til en møteplass for folk – som kan være i bruk fra tidlig morgen til sen kveld. På dette tidspunktet var det politiske miljøet i Halden innstilt på å innarbeide bygningskroppen til den gamle pikeskolen i det nye prosjektet.

Våren 2018 begynte det å bli tydelig for det politiske miljøet at det kunne være utfordrende å utvikle prosjektet på Os – med den gamle bygningskroppen som en integrert del av prosjektet. Det ble derfor besluttet at man ville ha fremlagt to alternativer for utbyggingen. Et alternativ hvor den gamle bygningskroppen var integrert, og et alternativ hvor alt ble bygget nytt.

Kommunestyret besluttet samtidig, etter forslag fra undertegnede, at det primært skal være pedagogiske forhold, elevenes behov for et trygt og godt læringsmiljø – og et godt arbeidsmiljø for de ansatte som skulle legges til grunn for den videre prosjekteringen. Hva mener du?

Kommunestyret slo samtidig fast at i den grad det ut fra pedagogiske og økonomiske forhold ansees som formålstjenlig å implementere eksisterende bygningsmasse i prosjektet, så skulle dette gjøres.

Gjennom dette vedtaket la kommunestyret viktige politiske føringer for den videre utviklingen av prosjektet – her slås det uttrykkelig fast at det er de pedagogiske forholdene og elevenes læringsmiljø som skal være styrende for utviklingen av en ny sentrumsskole.

I desember 2018 ble det politiske miljøet presentert for to ulike alternativer, et alternativ hvor den gamle bygningsmassen var integrert i prosjektet – og et alternativ som ville bety at alt bygges nytt. Sentralt i vurderingene som ble lagt til grunn, var nettopp de pedagogiske forholdene, elevenes behov for et trygt og godt læringsmiljø, skolens nærmiljøfunksjon – og fellesarealer som kan brukes også utenfor skolens ordinære åpningstid.

Da skissene ble lagt frem, skapte det sterkt engasjement, og for vår del inviterte vi tunge fagmiljøer, markante samfunnsdebattanter og representanter fra prosjektledelsen til å redegjøre for prosjektet og komme med sine anbefalinger under Arbeiderpartiets behandling av saken.

Det har vært mange vanskelige vurderinger underveis i prosessen, og det er brukt store ressurser på utredninger og mulighetsstudier. Nå føler jeg meg trygg på at det alternativet som er valgt – det er det beste alternativet for barna våre. Og når man skal bygge en ny skole – er det tross alt det aller viktigste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags