På selveste Halloween tok Mattilsynet en tur innom Halden. Og de møtte verken skrekk eller gru på de to spisestedene de besøkte.

For på begge steder var alt i sin skjønneste orden og dermed vanket det smilefjes.

Inspektørene fra Mattilsynet sjekker fire hovedområder hos hovedsakelig restauranter, kafeer og lignende serveringssteder. «Smilefjes» gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker.

De fire områdene er: Rutiner og ledelse. Lokaler og utstyr. Mathåndtering og tilberedning. Sporbarhet og merking.

De hadde altså ingenting å utsette på Dickens og Lucky Bowl i Halden.

Prioriteringer

Mattilsynet opplyser at de i 2022 vil prioritere å føre tilsyn i nyetablerte virksomheter.

Dernest vil de føre tilsyn i serveringssteder hvor de har fått bekymringsmeldinger, eller hvor de ga karakteren strekmunn eller sur munn ved forrige ordinære tilsynsbesøk.

Mattilsynet vil også tilstrebe å føre tilsyn i de sesongvirksomhetene som de ikke rakk i 2021.

Dette betyr symbolene

Etter at Mattilsynet har inspisert et serveringssted, vil en plakat med resultatet av tilsynet henges opp godt synlig fra utsiden av kafeen eller restauranten. Resultatet av tilsynet uttrykkes med et smilefjes-symbol. Smilefjeset sier ingenting om maten er god eller sunn, men at maten er trygg.

Symbolene uttrykkes med en smilende munn, en strekmunn eller en sur munn, avhengig av resultatet av tilsynet.

En smilende munn betyr at det ikke er funnet brudd på regelverket eller bare bagatellmessige forbedringspunkter.

Strekmunn betyr at det er funnet brudd på regelverket, og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette.

Sur munn betyr at det er funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket, og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette.