Helsesøstrene i Halden: – Barna lærer om kropp og sex fra barneskolen

SEKSUALUNDERVISNING: Helsesøstrene i Halden forteller at barn og unge får god gjennomgang av temaene i seksualundervisningen fra barneskolen og fram til ungdomsskolen.

SEKSUALUNDERVISNING: Helsesøstrene i Halden forteller at barn og unge får god gjennomgang av temaene i seksualundervisningen fra barneskolen og fram til ungdomsskolen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Helsesøstrene Anne Dagrød og Nina Torp forteller at de legger vekt på å lære ungdommene om grensesetting og seksuelle overgrep.

DEL

Under naturfagtimen til klasse 10a på Strupe ungdomsskole sitter elevene og diskuterer etikk rundt abort.

– Er det greit å ta abort ved påvist Downs syndrom? spør naturfaglæreren, mens elevene får noen minutter til å diskutere seg imellom.

I naturfagtimene skal de formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort.

Lærer om sex i naturfag

HA får være flue på veggen under seksualundervisningen på Strupe ungdomsskole.

– Hvor ofte har dere hatt seksualundervisning?

– Vi har hatt tre skoletimer i uka i to uker, sier Sigvard Ødegaard (15).

HA møter han og tre andre elever for å høre om hvordan seksualundervisningen i ungdomsskolen foregår.

SEKSUALUNDERVISNING: Elevene på Strupe ungdomsskole får seksualundervisning av både helsesøster og i naturfagtimene. Fra venstre: Sigvard Ødegaard, Celine Stavnes Andersen, Andreas Folmer og Vilde Stang Fosdahl.

SEKSUALUNDERVISNING: Elevene på Strupe ungdomsskole får seksualundervisning av både helsesøster og i naturfagtimene. Fra venstre: Sigvard Ødegaard, Celine Stavnes Andersen, Andreas Folmer og Vilde Stang Fosdahl. Foto:

– Vi har lært om legninger, prevensjon, menstruasjon, svangerskap, kjønnssykdommer, seksuell orientering og i dag har vi om abort. I tillegg har vi hatt seksualundervisning med helsesøster, og hun har snakket en del om grenser, forteller Vilde Stang Fosdahl (15).

– Vi føler at vi har vært innom alt vi trenger, men for noen skulle seksualundervisningen startet tidligere, sier Andreas Folmer (15).

Varsler foreldre

Vi møter helsesøstrene Anne Dagrød og Nina Torp sammen med enhetsleder Liv Steilbu på Familiens hus. Fra barneskolen jobber de med å informere barn og ungdom om kropp, sex og grenser. De syns foreldrene bør følge med på hva barna gjør når de er gamle nok til å få tilgang til egen telefon.

– Jeg oppfordrer foreldre til å følge med på hva barna gjør og ser på telefonen sin, sier Dagrød.

Porno i undervisning

De forteller at seksualundervisningen blir endret i takt med hvordan samfunnet endrer seg.

– Har dere om porno i undervisningen?

– Vi snakker litt om porno med ungdommen, og det er flere som henvender seg til oss med spørsmål om porno. Vi legger vekt på grensesetting; at alle bestemmer over egen kropp, og snakker en del om vold, forteller Steilbu.

– Hva er konsekvensen av å se på porno i ung alder?

– De kan få et feil inntrykk av hva sex er, og porno kan gi falske forhåpninger i forhold til kropp og grenser, sier Dagrød.

– Det er også viktig at vi snakker om hva som er normalt, hva som er greit og hva som ikke er greit. Vi prøver å dempe sexpresset som nok mange opplever. Selv om alder for seksuell debut er noe lavere nå enn for noen år siden, er det for eksempel helt normalt å ikke ha debutert seksuelt når man går ut av videregående skole, sier Torp.

Har ofte undervisning

Dagrød og Torp forteller at ungdommen er innom temaene pubertet, kropp og selvfølelse allerede i 8. klasse. Selve seksualundervisningen er i 10. klasse. De har retningslinjer de skal følge, men kan legge på flere temaer selv.

– Men, seksualundervisningen starter allerede på barneskolen i 3., 5. og 7. klasse. Da snakker vi om kroppen, egenomsorg, menstruasjon, hvordan barn blir til, anatomi og viser at vi er ulike. Vi ønsker at de skal få et positivt forhold til egen kropp og seksualitet, sier Steilbu.

Seksuelle overgrep

Torp og Dagrød forteller at det er viktig at unge vet hva som er seksuell trakassering, og legger derfor mye vekt på det i undervisningene.

– Det er mange ungdommer som vet at den seksuelle lavalderen er 16 år, men veldig få vet hvorfor den er 16 år. Den seksuelle lavalder er for å beskytte barna mot seksuelle overgrep, sier Torp.

– Det er viktig at barna vet hva som er overgrep. Det kan ta flere år før de åpner seg. Mange barn føler skam når de har opplevd overgrep. Derfor prøver vi å minske skammen rundt seksuelle overgrep, sier Dagrød.

De forteller at det har skjedd episoder hvor elever har fortalt om overgrep.

– Det er en fortvilelse hos oss med barn som opplever overgrep. De er vanskelig å fange opp, sier Torp.

– Du kan ha verdens beste helsesøster på barneskolen og ungdomsskolen, men fortsatt ikke åpne deg om seksuelle overgrep. Det tar som regel mange år. Det har vi erfart, sier Liv.

Artikkeltags