Dorota Gluch er en av mange svært aktive bidragsytere i Facebook-gruppa «Glad i Os». Der, og i et leserbrev her i HA forleden, etterlyste hun HA-redaktørens politiske ståsted. Hun ønsker seg klarere meninger, og vil – hvis vi forstår henne rett – at HA-redaktøren skal fortelle hvor han står politisk.

Dette må vi selvsagt svare på! Da HAs redaktør ble ansatt for temmelig nøyaktig ti år siden, var nettopp politisk ståsted et tema. Ikke så rart; hans forgjenger, Frode Rekve, hadde fått oppleve at de lokale eierne av avisa, arbeiderbevegelsen i Halden og Aremark, ønsker å kvitte seg med ham fordi han skrev kritiske lederartikler om makta i byen. Det var en sak som fikk enorm oppmerksomhet, og som satte sinnene i kok. Haldenserne sa klart ifra at de ønsket seg en fri og uavhengig lokalavis. En avis som kunne både kritisere og rose posisjon og opposisjon.

I stillingsannonsen dagens redaktør søkte på, sto det: «Redaktøren må være fortrolig med avisas sosialdemokratiske verdigrunnlag, men må også være seg avisas stilling som eneavis bevisst». Denne setningen stoppet han ikke, men det var en klar forutsetning for oss at avisa hadde fått et nytt, uavhengig og profesjonelt styre. Dagens redaktør ønsket å videreføre den linja Rekve hadde praktisert. En linje dagens redaktør er blitt flasket opp med, og som har vært en rettesnor for ham i alle de 40 årene han har jobbet i norsk presse.

Da han ble ansatt i 2009, merket han fort hvor sterkt «Pravda-stempelet» sto på HA i mange haldenseres bevissthet. Og det tok atskillig lengre tid å kvitte seg med dette stempelet enn han hadde trodd. Det er ikke mer enn to år siden en måling viste at HA omsider blir betraktet som en like fri og uavhengig avis som de fleste andre i landet vårt. Nettopp ordene «fri» og «uavhengig» har vært helt essensielle for oss. Fremdeles står salige redaktør Johs. Stubberuds slagord «Ingens herre, ingens træl» under Meninger-vignetten på side 6 i HA hver dag avisa utgis. Det skal den fremdeles gjøre.

Det var derfor også en naturlig utvikling at HAs formålsparagraf for noen år siden ble forandret, og alle bånd til avisas sosialdemokratiske tradisjon ble kuttet. Det betydde ikke at HA ble borgerlig avis. Snarere helt fri og uavhengig. Det skulle være uangripelig.

Dagens HA-redaktør har i årenes løp i Halden opplevd å bli beskyldt for å løpe både de røde og de blås ærend. Vi er endog «kjøpt og betalt», som vi har observert medlemmer i Glad i Os har skrevet. Vi har publisert en lederartikkel på hele forsiden under tittelen «Sånn vil vi ikke ha det». Den handlet om kulturen i det gamle Halden Ap, den gang de hadde makta i byen vår. Og vi har skrevet en lederartikkel som fikk dagens ordfører til å si opp HA privat. Han følte leder- artikkelen var sjikanøs.

Les også: Meningsbrytning i Halden Arbeiderblad og lederens politiske ståsted 

Dorota Gluch ønsker øyensynlig at HA skal tone flagg og støtte et bestemt politisk parti eller en fløy. Der må vi skuffe henne. Vi kommer til å fortsette med å rose og kritisere politiske utspill, men det er uavhengig av de politiske partiene. Og vi kommer alltid til å skrive varmt om godt politisk samarbeid. HA skal slett ikke være en part i Halden-politikken, men vi skal rapportere – og kommentere. Ikke minst skal vi forsøke å analysere og gi velgerne best mulig grunnlag til fritt å gjøre seg opp en mening. For eksempel om Os-prosjektet.

Og Apropos: HA gjentar gjerne vårt ståsted i den saken: Halden trenger byutvikling! Det bør være like stor entusiasme for å utvikle byen som å bevare det gamle og etablerte. Sånn sett er det fryktelig synd at viktig utvikling fullstendig blir overskygget av bevaringen av et gammelt skolebygg. Det er underordnet. Samtidig har det gått prestisje i saken. Høyre og Ap løper tilsynelatende en betydelig risiko hvis de velger å trumfe igjennom riving av skolen tett oppunder valget. Uansett er det til syvende og siste velgerne som skal avgjøre framtida. Det skjer kun om knappe 50 dager.