De to innsigelsene som er kommet fra overordnet myndighet i høringen kan ikke bare feies under teppet. Norges Vassdrag og energidirektorat mener grunnforholdene ikke er godt nok analysert. Og Østfold fylkeskommune mener utearealene blir for trange. De mener elevene må få mer plass enn det kommunen legger til grunn i planene sine.

I tillegg er det et massivt trykk fra mange hold om å få bevart gamle Os skole. Facebook-gruppa Glad i Os har fått mer enn 1.200 medlemmer i løpet av få uker. Og ikke siden HA-saken for ti år siden har lokalavisas Fritt Ord-spalter vært gjenstand for så mange innlegg om ett tema. Politikerne som støtter Os-prosjektet er nødt til å ta innover seg den massive motstanden mot å rive den gamle skolebygningen.

Det som framstår som veldig spesielt, er at det kun er et fåtall politikere som åpent støtter og framsnakker Os-prosjektet. Høyre og KrF står tilsynelatende samlet. Mens splittelsen er svært synlig både i Ap og i Venstre. Til sammen har disse fire partiene nok stemmer til å få realisert prosjektet. Men kostnaden kan bli svært høy. Det er ikke mer enn drøyt to måneder til valget. Det er høyst usikkert om en endelig reguleringsplan blir klar innen den tid. Dermed blir Os en het potet i valgkampen. Et annet utfall er at kommunen ikke klarer å etterkomme kravene fra overordnet myndighet. Da kan Os-prosjektet falle som et korthus.

Halden kommune bør ha lært mye av prosessen rundt prosjektet. Mange har opplevd at informasjonen har vært dårlig, og at de ikke er blitt tatt tilstrekkelig med på råd. For eksempel lærerne ved Rødsberg ungdomsskole. Ble beslutningen om å bygge en ny 1-10-skole tilstrekkelig analysert? Vi har inntrykk av at dette var en forhastet beslutning, og at de pedagogiske fagmiljøene i Halden ble tatt litt på senga. Vi har også inntrykk av at politikerne fikk det svært travelt på vårparten, og at det ble fattet vedtak som berører svært mange mennesker på usikkert grunnlag. De som vil ha Os-prosjektet, må ta inn over seg at entusiasmen rundt historiens største investering i Halden kommune er fraværende. Kanskje med unntak av idretten, som etter planen endelig skal få den storstua de har lengtet etter i svært lang tid. Samtidig er det påfallende at idrettsrådet ikke engang sendte inn en uttalelse under høringen. Hvorfor gjorde de ikke det?

Det er bevaringen av Os skole som har skapt størst oppmerksomhet og engasjement. Det er et faktum. I våre øyne er ikke bevaringen av den gamle skolen det viktigste i planene. Kommunens største utfordring blir å løse innsigelsene fra fylkeskommunen om at det er for trangt om plassen. Så må de politiske partiene som kan få vedtatt prosjektet, til sjuende og sist vurdere hva de skal gjøre når alvorets time kommer.

Motstanderne må også ta innover seg at hvis prosjektet stanses, vil det få store konsekvenser. Avtalen med fylkeskommunen om bruk av allbrukshallen blir annullert. Idretten blir den store taperen med mindre løsningen blir å rehabilitere de to gamle skolebygningene, og byggingen av allbrukshallen blir realisert slik professor Erling Dokk-Holm foreslår.

Nå virker det som om Os-prosjektet er prestisje som henger i en syltynn tråd.