NB! Her kan du se oversikten i toppen større og i høyere oppløsning

Etter at Halden i mange år har hatt en mangel på barnehageplasser, er det nå for andre år på rad flere ledige plasser enn det er barn med rett til barnehageplass.

Oversikten i toppen viser at Halden har et mangfoldig barnehagetilbud. Den 15. mars går fristen ut. Hvis du allerede har søkt barnehage, kan du omprioritere fram til midnatt den dagen.

Men for å være sikret plass, må du søke innen fristen.

Barnehagekoordinator Kirsten Mellingseter i Halden kommune sier årsaken til dette er å få sikret de som har rett til plass først. Du kan heller ikke endre prioriteringslista etter at fristen har gått ut 15. mars. Dette skyldes at de skal ha ro til å behandle søknadene til førstegangsopptaket.

LENKE: Her søker du barnehageplass i Halden

Alle får plass

– Vi har full barnehagedekning i Halden. Vi har plasser nok, men det betyr ikke at alle får første- og andrevalget sitt, sier Kirsten Mellingseter.

Hun forteller at hovedopptaket skal være avsluttet innen juni.

Det første opptaket med felles opptaksmøte avholdes onsdag før påske, altså 25. mars.

Les også: - Barn sliter på Rødsparken
Les også:
- Pinlig, håpløst og respektløst

– Svar sendes ut på mail. Første melding kommer torsdag 26. mars. Det er viktig at du svarer. Ellers mister du plassen. På grunn av påskeferien har vi satt svarfristen til 10. april, fortsetter hun.

Særskilte behov

Det er barn med særskilte behov og de som har prioritet etter barnehagelovens paragraf 13 som får svar først.

– Hvis du ikke får svar på mail etter første opptak, kan du påregne at du ikke har fått innvilget ditt første og andre valg av barnehage, sier barnehagekoordinatoren.

Det er også viktig å merke seg at du ikke kan endre prioriteringslista di på valg av barnehage fra søknadsfristen går ut 15. mars til svaret på første opptak sendes ut 26. mars.

I år har det så langt kommet inn 120 søknader som gjelder barn født til og med 30. august 2014.

- Veldig gode barnehager

Vi nevner også at 351 barn, som har barnehageplass i dag, slutter til høsten fordi de skal begynne på skolen. Det betyr derimot ikke at det blir 351 ledige plasser. Det kommer av at et barn i alderen 0–3 år teller som to i alderen 3 – 6 år.

– Vi har veldig gode barnehager i Halden kommune. De jobber med, og har høyt fokus, på tilbudene til barna.

Det sier barnehagekoordinator Kirsten Mellingseter i Halden kommune.

Flere saker fra HA hjelper deg:

Dette koster det å ta lappen i Halden

Her er byens billigste boliglån

Parkeringsguiden

Så mye koster det å selge bolig i Halden

Store prisforskjeller på barneidretten